17.05.2022

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

31.05.2023

e-Svizove novice

Ob vstopu v zadnji mesec pouka v letošnjem šolskem letu smo pripravili novo številko naše mesečne publikacije o dogajanju, povezanem z dejavnostjo našega sindikata.

30.05.2023

Profesionalizacija svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju

Na posvetu Društva šolskih svetovalnih delavcev o smernicah dela, delovnih pogojih, pričakovanjih okolice, ustreznosti normativov in sistemizaciji.

25.05.2023

Kritično do partikularnega poseganja v šolstvo

Polovica članov delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 z opozorili o procesih, ki vplivajo na pripravo tega strateškega dokumenta.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

23.05.2023

Zaboli šele, ko je že prepozno

Vzgoji in izobraževanju se sistematično znižuje sredstva, zato smo opozorili na razočaranje in nezadovoljstvo, da bodo za zdaj uveljavljene le tiste dogovorjene izboljšave v standardih in normativih, ki nimajo finančnih posledic.

22.05.2023

Obvestila GO SVIZ (maj 2023)

Nesprejemljivost rešitev novega plačnega zakona, predlog višine regresa, uveljavitev naziva višji svetnik, spreminjanje standardov in normativov, novela ZOŠ.

Fides podcenjujoče o delu visokošolskih učiteljic in učiteljev

18.05.2023

V Svizu se sprašujemo, zakaj mora biti Fides v svojem prizadevanju za boljši položaj zdravnikov in zobozdravnikov vsakokrat znova žaljiv do drugih poklicnih skupin.

Mednarodni muzejski dan

18.05.2023

Praznik muzejev, ki ga je leta 1977 razglasil Mednarodni muzejski svet, da bi ti postali v družbi bolj prepoznavni, letos poteka na temo trajnostnega razvoja in dobrega počutja.

Vabljeni na kolesarjenje!

16.05.2023

V soboto, 3. junija, bo na Ptuju že 21. Poli kolesarski maraton, ki se ga bomo znova skupinsko udeležili tudi članice in člani SVIZ!

Z zaupnicami in zaupniki v visokem šolstvu in znanosti

16.05.2023

S srečanjem Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti smo sklenili spomladanski niz dvodnevnih izobraževalnih seminarjev za naše sindikalne zaupnice in zaupnike.

Podnebni zlom

08.05.2023

Mladi za podnebno pravičnost so ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predali javno pismo Načrt za podnebni zlom. V pismu, ki ga je podpisalo 48 organizacij - med njimi tudi SVIZ -, opozarjajo, da predstavljeni osnutek nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) vodi v podnebni zlom.

Nova ugodnost za članice in člane

05.05.2023

K pravicam in ugodnostim, ki izhajajo iz članstva v Svizu, dodana možnost koriščenja popusta v trgovinah Alpina.

Sekcija upokojenih članic in članov

20.04.2023

Na srečanju so članice in člani predsedstva sekcije opredelili tudi podrobnejši načrt dela za mandatno obdobje do leta 2026.

Pod streho še en seminar

19.04.2023

Predzadnji v nizu letošnjih spomladanskih izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike je bil namenjen predstavnikom našega sindikata v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Spremembe so nujne!

17.04.2023

Konfederacija sindikatov javnega sektorja podpira takojšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in se zavzema za pravo javno zdravstvo.

Medijska kultura in digitalni vsakdan mladih

14.04.2023

Prva tovrstna raziskava v Sloveniji prinaša ugotovitve o dostopu in rabi tehnologije, prevladujočih medijskih praksah, pravilih uporabe tehnologije doma in v šoli ter digitalni pismenosti.

Za razširitev kolektivne pogodbe

07.04.2023

Sindikati Sviz, Glosa in Zasuk ministrstvu predstavili zahtevo, da se za zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju celostno uredi delovne razmere.

Proti razreševanju vodstev mimo sveta zavoda

06.04.2023

SVIZ bo razpravljal o možnosti, da začne zbirati podpise za referendum, če bi bila novela Zakona o zavodih v državnem zboru morda sprejeta.

Izobraževalni seminar v kulturi

04.04.2023

S seminarjem za sindikalne zaupnice in zaupnike v kulturnih organizacij smo prešli v drugo polovico dvodnevnih izobraževanj, ki jih v Svizu za naše predstavnice in predstavnike v zavodih pripravljamo to pomlad.

Prvikrat uradno z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije

04.04.2023

Z ministrom dr. Igorjem Papičem največ o aktualni plačni reformi, stebrih in vrednotenju dela.

Posledice stresa na delovnem mestu

20.03.2023

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v študiji povzema znanstvene raziskave o tem, kako z delom povezani stres povečuje tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni.

Na veleslalomu na Golteh

15.03.2023

Območni odbor SVIZ Velenje je že osmič izpeljal veleslalom za članice in člane sindikata. Na smučišču se jih je družilo več kot 300 z 18 območnih odborov.

O aktualnem z zaupnicami in zaupniki

14.03.2023

Na dvodnevnem izobraževalnem seminarju so se sešli predstavnice in predstavniki Sviza v srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih.

Dosežen dogovor o vsebini stavkovnega sporazuma

13.03.2023

S stavkovnim sporazumom je bil storjen pomemben korak k ustreznejšemu vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, vendar še nismo na cilju!

Soglasje k stavkovnemu sporazumu

09.03.2023

Članice in člani glavnega stavkovnega odbora so potrdili pristop k podpisu stavkovnega sporazuma in začasno zamrznitev splošne stavke v vzgoji in izobraževanju.

Javni poziv Vladi RS in šolski oblasti

28.02.2023

Sindikalni zaupnice in zaupniki SVIZ pozivajo k takojšnjemu reševanju pomanjkanja osebja v vrtcih in šolah.

Zdravo delovno okolje: Proč z bolečinami v hrbtu

14.02.2023

V priročniku za delodajalce in zaposlene ter njihve predstavnike so dostopna koristna priporočila za hitro odkrivanje in zdravljenje najpogostejših kostno-mišičnih obolenj.

Izobraževanje v predšolski vzgoji

17.01.2023

Začeli smo z izvedbo izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike. Kot prvo v predvidenem nizu je bilo 16. in 17. januarja izpeljano srečanje predstavnic in predstavnikov SVIZ v vrtcih.

Izvoljena predsednica glavnega odbora

10.01.2023

Najvišji organ SVIZ med kongresoma bo v mandatnem obdobju 2022–2026 vodila Marjana Kolar.

Članske ugodnosti v Termah Snovik

29.12.2022

SVIZ je s Termami Snovik – Kamnik d. o. o. dogovoril oziroma obnovil sodelovanje, ki bo zaenkrat veljalo med 1. januarjem in 31. decembrom 2023.

Ohranite pravice in ugodnosti iz članstva tudi po upokojitvi!

05.12.2022

Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ je bila ustanovljena, da bi lahko nekdanji naši članice in člani ostali tudi po upokojitvi aktivni v različnih oblikah delovanja sindikata.

Ugodnejše razvajanje za člane SVIZ v Rimskih termah

02.10.2022

SVIZ je s podjetjem Rimske terme sklenil dogovor o sodelovanju in ugodnostih pri koriščenju nekaterih njihovih uslug. Preverite podrobnosti!

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.