21.09.2023

2. december 2023 – enodnevna strokovna ekskurzija

OO SVIZ Podravja v sodelovanju s Turistično agencijo POZEJDON TURIZEM d.o.o. organizira strokovno ekskurzijo v praznični Zagreb z ogledom komedije Velo misto.

18.07.2022

Štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata

SVIZ Slovenije razpisuje štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata.

17.07.2022

Subvencije za pridobitev ustrezne izobrazbe

Članice in člani SVIZ Slovenije, lahko kandidirate na razpisu subvencije za pridobitev ustrezne izobrazbe.

17.05.2022

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

28.09.2023

O pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij

Glavni odbor je na izredni seji potrdil tudi izvedbo protestnega shoda 25. oktobra 2023.

26.09.2023

V boju za kakovostno izobraževanje

Srbski sindikati v izobraževanju na protestnem shodu z opozorili, da so razmere v njihovem šolstvu slabe, in pozivom vladi, naj takoj ustrezno ovrednoti zahtevno pedagoško delo.

Solidarni z oškodovanimi v poplavah

15.09.2023

Sredstva bodo razdeljena skladno s posebnim pravilnikom za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023.

Zakaj bi s pogajanji morali nadaljevati

15.09.2023

Sindikati bi morali zavrniti perverzno igro, kjer država uporablja karto družbene solidarnosti kot sredstvo za to, da bi delavci popustili v boju za svoje pravice.

Glavni odbor o pomoči prizadetim v poplavah in glede pogajanj

13.09.2023

Na tokratni seji je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma sprejel nekaj pomembnih odločitev.

Pogled na izobraževanje 2023

13.09.2023

Aktualna publikacija OECD prinaša pomemben vpogled v vzgojno-izobraževalni sistem, oblikovalcem šolske politike pa ponudi smernice za zagotavljanje večje učinkovitosti in enakosti v izobraževanju.

Medvrstniško nasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih

04.09.2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je izdalo plakata s ključnimi informacijami, kako ravnati ob zaznavi medvrstniškega nasilja.

Domače naloge

31.08.2023

Jih je preveč, premalo ali so celo odveč? Kaj je res, kaj pa zgolj mit?

Obvestila GO SVIZ (avgust 2023)

30.08.2023

Tokrat: Solidarni s kolegicami in kolegi, Vlada prekinila pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju, Razpisane štipendije in subvencije, Objavljen nov pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive.

Članice in člani OO SVIZ Obala solidarni s prizadetimi v poplavah

25.08.2023

Izkušnja, ki nas je vse obogatila!

Sindikalne centrale proti zviševanju dobičkov na račun poplav

16.08.2023

Ob zahvalah tudi opozorilo, da je zdaj čas za solidarnost!

Solidarni s kolegicami in kolegi

08.08.2023

Ko je pomoč potrebna, se SVIZ zmeraj odzove. Tudi zdaj. Začenjamo zbiralno akcijo za pomoč prizadetim v poplavah!

Posebna Obvestila - Naravne nesreče, pravice in obveznosti zaposlenih

07.08.2023

SVIZ bo pričel tudi z zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim v vodni ujmi.

Digitalna tehnologija v izobraževanju

27.07.2023

V aktualnem poročilu Unesco svari pred nepremišljeno digitalizacijo šolstva in poziva k omejitvi rabe pametnih telefonov v učilnicah, saj pretirana uporaba zmanjšuje uspešnost pri izobraževanju ter negativno vpliva na čustveno stabilnost otrok.

Večji obseg pouka, boljši dosežki?

21.07.2023

Večji obseg pouka samodejno ne doprinese k višjim povprečnim učnim dosežkom, kot pomembnejši sta v ospredju vsebina in kakovost.

Štipendije in subvencije SVIZ

14.07.2023

Glavni odbor SVIZ je v finančnem načrtu za leto 2023 zagotovil sredstva za razpis šestnajstih štipendij – osem za srednješolsko, osem za visokošolsko izobraževanje - ter za subvencioniranje izobraževanja v zvezi z delom.

Šolski koledar 2023/24

07.07.2023

Za lažje načrtovanje dela in aktivnosti smo v SVIZ tudi letos pripravili koledar za novo šolsko leto 2023/24.

Zakaj svetovalni delavci niso vredni manj?

04.07.2023

Objavljamo dopis Vladi RS in pristojnim ministrstvom glede predloga o izhodiščnem plačnem razredu svetovalnih delavcev v novih plačnih stebrih.

Novela ZOFVI stopila v veljavo

03.07.2023

1. julija je začela veljati zakonska novela, ki poenostavlja postopke zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Rešitev v noveli ZOFVI naj bo le začasna

15.06.2023

Podaljšanje časa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe ne more bistveno prispevati k zmanjšanju pomanjkanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa relativizira pomen pedagoške stroke.

Skupaj o pogodbi za samozaposlene

15.06.2023

Usklajevanje o vsebini normativnega dela določb kolektivne pogodbe, ki bi urejale status t. i. samostojnih delavcev v kulturi, naj bi se na ravni za to imenovane delovne skupine lahko vzporedno začelo že to poletje.

Plačilo nadomeščanj odsotnih strokovnih delavcev

09.06.2023

Aktualna pojasnila Sviza k okrožnici Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) o plačilu nadomeščanj odsotnih strokovnih delavcev.

Po koncu usklajevanja o spremembah standardov in normativov v VIZ

07.06.2023

O podrobnostih glede vsebine in uveljavitve dogovorjenega.

Profesionalizacija svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju

30.05.2023

Na posvetu Društva šolskih svetovalnih delavcev o smernicah dela, delovnih pogojih, pričakovanjih okolice, ustreznosti normativov in sistemizaciji.

Zaboli šele, ko je že prepozno

23.05.2023

Vzgoji in izobraževanju se sistematično znižuje sredstva, zato smo opozorili na razočaranje in nezadovoljstvo, da bodo za zdaj uveljavljene le tiste dogovorjene izboljšave v standardih in normativih, ki nimajo finančnih posledic.

Z zaupnicami in zaupniki v visokem šolstvu in znanosti

16.05.2023

S srečanjem Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti smo sklenili spomladanski niz dvodnevnih izobraževalnih seminarjev za naše sindikalne zaupnice in zaupnike.

Dosežen dogovor o vsebini stavkovnega sporazuma

13.03.2023

S stavkovnim sporazumom je bil storjen pomemben korak k ustreznejšemu vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, vendar še nismo na cilju!

Zdravo delovno okolje: Proč z bolečinami v hrbtu

14.02.2023

V priročniku za delodajalce in zaposlene ter njihve predstavnike so dostopna koristna priporočila za hitro odkrivanje in zdravljenje najpogostejših kostno-mišičnih obolenj.

Izvoljena predsednica glavnega odbora

10.01.2023

Najvišji organ SVIZ med kongresoma bo v mandatnem obdobju 2022–2026 vodila Marjana Kolar.

Članske ugodnosti v Termah Snovik

29.12.2022

SVIZ je s Termami Snovik – Kamnik d. o. o. dogovoril oziroma obnovil sodelovanje, ki bo zaenkrat veljalo med 1. januarjem in 31. decembrom 2023.

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.