30.03.2020

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

02.07.2020

Obvestila GO SVIZ (julij 2020)

Še brez odgovora ministrice, SVIZ izključen iz priprav modelov za izvedbo prihodnjega šolskega leta, višji regres do vključno 20. PR, donacije ob 30. obletnici sindikata, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev v kulturi, sestanek s SD, štipendije, subvencije in šolski koledar ...

02.07.2020

Štipendije in subvencije SVIZ 2020/2021

Rok za oddajo popolnih vlog za pridobitev štipendije je 30. september 2020, razpis za subvencije je odprt do 16. oktobra 2020.

01.07.2020

Javnim uslužbencem znova izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost

S 1. julijem so javni uslužbenci znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z ZSPJS in KPJS.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

01.07.2020

V javni obravnavi novela pravilnika o napredovanjih v nazive

V pravilnik je MIZŠ dodalo še spremembe, ki niso bile dogovorjene in po vsebini omejujejo možnosti napredovanja!

30.06.2020

SVIZ ob 30. obletnici z donacijo 30.000 evrov

Temelj uspešnega delovanja sindikata je že vse od ustanovitve leta 1990 načelo medsebojne solidarnosti.

Počistimo telefone in računalnike

25.06.2020

Zatem ko smo zadnje obdobje veliko časa preživeli pred napravami z zasloni, pri Safe.si svetujejo, da jih ob začetku počitnic počistimo in več časa namenimo aktivnostim, ki niso povezane z računalniki, tablicami telefoni …

Kdo sodeluje pri načrtih?

24.06.2020

SVIZ je na ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec Lipicer naslovil pismo v zvezi s pripravo modelov za izvedbo pouka v prihodnjem šolskem letu in sodelovanjem deležnikov pri tem.

Posebna Obvestila GO SVIZ

19.06.2020

O upravičenosti in izplačevanju dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Poziv ministru za kulturo

19.06.2020

SVIZ od MK pričakuje enotna navodila javnim kulturnim zavodom glede izplačila nadomestila za uporabo lastnih sredstev.

Šolska svetovalna služba in epidemija

19.06.2020

S preselitvijo učencev in strokovnih delavcev v virtualni prostor so se odprla številna vprašanja o vplivu sprememb na vzgojne, izobraževalne in svetovalne procese ter vlogo svetovalne službe.

Sindikati in vlada o regresu in dodatkih

18.06.2020

Vlada je odločanje glede izplačila dodatkov za delo med epidemijo prepustila posameznim predstojnikom, kar je pripeljalo do neenake obravnave delavcev.

Osnovnošolcev več, srednješolcev nekaj manj

15.06.2020

V šolskem letu, ki se izteka, je bilo v vrtce vpisanih 87.708 otrok, v šolo pa 190.156 učencev in 72.783 dijakov.

Boj proti otroškemu delu

12.06.2020

Ob svetovnem dnevu proti otroškemu delu so v Izobraževalni internacionali objavili poročilo o tem, kako zmanjšati opuščanje šolanja in povečati zavedanje o pomenu izobrazbe v življenju posameznika in skupnosti.

Obvestila GO SVIZ (junij 2020)

11.06.2020

16. 309 podpisov za obnovitev socialnega dialoga, poziv MIZŠ-ju k spoštovanju dogovora, izplačevanje delovne uspešnosti, napoved razpisov, o zaprtju trgovin ob nedeljah in turističnih bonih.

Raziskava Slovenski kulturno-kreativni delavec v času COVID-19

09.06.2020

Izsledki so vse prej kot spodbudni …

Enostransko in neresnično sporočilo MIZŠ o učiteljskem vrhu

03.06.2020

Velika večina šolskih ministric in ministrov je poudarila, da so odločitve sprejemali v dogovoru s sindikati, medtem pa smo v Sloveniji od zadnje menjave šolske oblasti priča globokemu zdrsu ravni socialnega dialoga.

Na daljavo z učenkami in učenci priseljenci

03.06.2020

Na Pedagoškem inštitutu so v okviru SIRIUS mreže pripravili poročilo o posebnostih pouka v času zaprtja šol, ki nudi izhodišče za premislek in pomoč pri iskanju dobrih rešitev v prihodnje.

Rekviziti za kulturo

03.06.2020

Kulturniki so s shodom vnovič opozorili, da je resorno ministrstvo svoja vrata pred kulturo zaprlo in da besede na papirju pristojnih ne dosežejo.

Pripombe SVIZ k okrožnicama, nestrinjanje z opredelitvijo dodatkov

02.06.2020

Podaljšujemo tudi podpisovanje zahteve za sklenitev dogovora .

Višina nadomestila plače za čas čakanja na delo doma

29.05.2020

Pojasnjujemo ureditev tega vprašanja za okoliščini pred in po izteku veljavnosti ZUIZEOP.

Izobraževanje na daljavo - izkušnje za prihodnost?

27.05.2020

Katere težave so se pokazale ob poučevanju na daljavo v času pandemije covid-19? Ogledate si lahko videoposnetek z omizja, ki ga je o tej temi nedavno organiziral Pedagoški inštitut.

Počitnice v stanovanjih SVIZ

15.05.2020

Od 18. maja 2020 je ponovno mogoče rezervirati bivanje v nekaterih počitniških stanovanjih, ki jih ima v lasti naš sindikat.

Posebna Obvestila - pred vrnitvijo zaposlenih v vrtce in šole

15.05.2020

Odsotnost delavca z dela zaradi rizičnega zdravstvenega stanja, pravica do varstva otrok, status priporočil NIJZ.

SVIZ 30 let za interese zaposlenih

15.05.2020

Vloga sindikata in pomen socialnega dialoga pridobivata na pomenu in bosta nedvomno ključna tudi pri premagovanju posledic ekonomske in socialne krize, ki spremljata aktualno epidemijo.

Pred ponovnim odprtjem vrtcev in šol

14.05.2020

Posebna Obvestila GO SVIZ glede zadnjih aktualnih dogajanj in aktivnosti sindikata v zvezi z vnovičnim odpiranjem vzgojno-izobraževalnih institucij.

Posebna Obvestila GO SVIZ - solidarnostna pomoč

08.05.2020

Upravičenost do izplačila solidarnostne pomoči za primer naravne nesreče.

Sprostitveni namigi za vsak dan

22.04.2020

V vrvežu vsega dogajanja se je nujno tudi ustaviti in umiriti, najti energijo in zbuditi optimizem – predloge z nami deli naša članica, svetovalna delavka, psihologinja na Srednji šoli Jesenice.

Fraktalna risba? Spoznajmo in poskusimo!

10.04.2020

Strokovnjaki znajo iz inicialne fraktalne risbe razbrati različne analize, s katerimi pomagajo ljudem. A naš tokratni namen je, da se ob ustvarjanju sprostimo, da vztrajamo do konca in nazadnje uživamo v izdelku.

Posebna Obvestila GO SVIZ (april 2020)

09.04.2020

Objavljamo aktualne informacije, povezane z epidemijo koronavirusa, sprejetimi ukrepi in zakonodajo ter delom v teh okoliščinah.

Problematika ROID-ov v osnovnih in srednjih šolah

09.04.2020

SVIZ ministrico pozval k ustreznemu ovrednotenju dela te skupine zaposlenih in znova tudi k spremembi zastarelih normativov.

Zaposleni in koronavirus

12.03.2020

Odrejanje dopusta, izolacija, karantena, zaprte vzgojno-izobraževalne ustanove … SVIZ s pojasnili, kako bo koronavirus vplival na prejemke zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi.

Za starše prvošolčkov dodaten plačan dan dopusta

13.01.2020

Te dni je stopila v veljavo novela ZDR, ki vsem zaposlenim staršem zagotavlja to pravico.

Sprememba višine minimalne premije KDPZ za javne uslužbence

04.01.2020

S 1. januarjem je prišlo do uskladitve minimalne premije, ki za leto 2020 znaša 30,53 evrov (v 2019 je znašala 29,27).

Nove ugodnosti samo za članice in člane Diners Club SVIZ

03.10.2019

Vas zanimajo dodatne ugodnosti, ki jih boste lahko že jeseni deležni ob nakupu z vašo člansko plačilno kartico Diners Club SVIZ?

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.

Šolski koledar 2019/2020

06.08.2019

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo tudi letos pripravili šolski koledar za novo šolsko leto 2019/20, da boste naši članice in člani z njegovo pomočjo še laže načrtovali svoje delo in aktivnosti.