30.03.2020

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

18.01.2022

Pregovorne potrpežljivosti zaposlenih v VIZ ni več

Razmere za delo in pouk v vrtcih, šolah postajajo nevzdržne, raven varovanja zdravja se znižuje, za dodatne obremenitve ni zagotovljeno plačilo.

14.01.2022

Obvestila GO SVIZ (januar 2022)

O predlogu sprememb in dopolnitev standardov in normativov, zavrnjeni uzakonitvi četrtega strokovnega naziva, zvišanju plačnega stropa za zgolj eno od poklicnih skupin, upravičenosti zaposlenih v kulturi ob čakanju na delo doma do 85 % odstotkov osnovne plače ...

13.01.2022

V novo presojo skladnosti z ustavo

Sindikalne centrale vložile zahtevo za presojo skladnosti 48. člena PKP 10 z Ustavo RS, saj ta v okviru sistema plač v javnem sektorju omogoča dvig najvišjega plačnega razreda zgolj za skupino zaposlenih.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

10.01.2022

Predlogi sprememb standardov in normativov

SVIZ je v skladu z odločitvijo svojega Glavnega odbora pripravil ter na MIZŠ posredoval predlog sprememb in dopolnitev nekaterih normativov in standardov s področja vzgoje in izobraževanja.

07.01.2022

Novi zneski povračil in nadomestil

S 1. januarjem letos je prišlo do sprememb zneskov regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči.

Kultura ni dobila sredstev

05.01.2022

Na podlagi pravno zavezujoče razlage 11. točke 39. člena KPJS kulturno ministrstvo ni organ, ki bi presojal o utemeljenosti prejetih zahtevkov za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Za dolgoročno in vzdržno financiranje

05.01.2022

Sindikalne centrale s pozivom k takojšnjemu oblikovanju sistemskih rešitev, da bi se izognili velikim težavam s financiranjem zdravstvenega sistema, ki bi jih lahko močno občutili tudi zavarovanci.

Spremembe v sestavi svetov

04.01.2022

Zakonska novela zaposlenim v vzgoji in izobraževanju jemlje po dva člana v svetih vrtcev in šol ter posega v bistvo dozdajšnjih dobro premišljenih razmerij.

Svizove novice (december 2021)

24.12.2021

Vabljeni k prebiranju zadnje številke Svizovih novic v tem letu!

KSJS ponovno na ustavno sodišče, če bo sprejet PKP10 s spornimi določbami

23.12.2021

Konfederacija z zgroženostjo spremlja sprejemanje t. i. PKP10.

Premik najvišjega plačnega razreda za vse

23.12.2021

Nesprejemljivo je, da bi se z nesistemskim dvigom najvišjega plačnega razreda izključno za zdravnike in zobozdravnike poseglo v sistem plač v javnem sektorju.

Evropska socialna partnerja o prioritetah v socialnem dialogu

20.12.2021

Delegati organizacij ETUCE in EFFE so pretresali prednostna vprašanja in aktivnosti prihodnjega dveletnega obdobja.

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

17.12.2021

Številni zaposleni v javnih kulturnih zavodih nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu ne prejemajo, čeprav je to zakonska obveznost delodajalca.

(Zlo)raba javne besede

17.12.2021

Vodja poslanske skupine SDS je na seji DZ »nekatere nevladne organizacije, sodstvo ter pretežni del novinarstva in večino sindikatov« obtožil mafijskega delovanja. Gre za izjemno hude obtožbe, ki jih je poslanec izrekel brez vsakršnega argumenta ali dokazov.

ZZrID

16.12.2021

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti prinaša pomembne rešitve, uveljavitev pa ne bo enostavna – povezana je namreč z nekaj večjimi spremembami v zvezi s financiranjem in delovanjem celotnega raziskovalnega sistema nasploh.

Pomanjkanje zaposlenih v vrtcih in šolah

15.12.2021

SVIZ resorno ministrico pozval k takojšnjemu oblikovanju kadrovskih rešitev, ki bodo zagotovile delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na ustrezni ravni, ter k ovrednotenju začasnih dodatnih obremenitev zaposlenih.

Nerazumevanje razlogov za asimetrično sestavo svetov v VIZ

14.12.2021

Svet vrtca ali šole ni le organ upravljanja, temveč je obenem tudi strokovni organ, česar bi se morala prof. dr. Simona Kustec zavedati.

Seja glavnega odbora

14.12.2021

Članice in člani najvišjega organa SVIZ med kongresoma so razpravljali tudi o problematiki pomanjkanja oziroma povečane odsotnosti zaposlenih v vrtcih in šolah v povezavi z obvladovanjem epidemije covida-19.

Rokohitrsko poseganje v sistem visokega šolstva ni sprejemljivo

13.12.2021

SVIZ zahteva vključitev v kakršne koli razprave o spreminjanju ZViS.

Parlamentarna pot novele ZOFVI

07.12.2021

Glavni tajnik SVIZ na Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino predstavil stališča sindikata o spremembah ZOFVI.

Spoznajmo naravno in kulturno dediščino naše države

06.12.2021

Od 3. decembra letos je na voljo zbirka slovenske kulturne dediščine, njenih naravnih lepot, mitov, pravljic in običajev.

Zloraba opozorila pred odpovedjo je napad na svobodo sindikalnega delovanja

06.12.2021

Solidarno s kolegi iz policijskih sindikatov!

Svizove novice (november 2021)

01.12.2021

V naši mesečni publikaciji izpostavljamo tudi povabilo k podpisu peticije, s katero želijo svetovalni delavke in delavci v vrtcih in šolah doseči, da bi se razmere na področju njihovega dela le uredile.

Na daljavo še s srednješolskimi zaupniki

30.11.2021

Predstavniki sindikata v srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih so si na videokonferenčnem srečanju izmenjali stališča o aktualnem dogajanju v izobraževanju in širše.

Obvestila GO SVIZ - november 2021

30.11.2021

24.224 podpisov, vlada se izmika odpravi anomalij, kongres SVIZ bo čez eno leto, izobraževalni seminarji, dodatek za delo v rizičnih razmerah, podeljene štipendije ...

24.224 izrazov nasprotovanja

26.11.2021

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju poslali povsem jasno sporočilo odločevalcem – ne strinjamo se s poseganjem v sestavo svetov zavodov!

Drami zagotoviti kakovostno in strokovno vodstvo

26.11.2021

SVIZ je ministra za kulturo pozval, naj se imenovanje novega ravnatelja ali ravnateljice osrednje slovenske gledališke ustanove izpelje pravočasno, transparentno in v prid zaposlenim.

Prihodnost dela (na daljavo)

24.11.2021

Medtem ko je delo na daljavo vneslo v delovna okolja veliko priložnosti in tudi prednosti za zaposlene, so ga na drugi strani pospremili nič manj številčni izzivi in dileme.

Z zaupniki in zaupnicami na daljavo

17.11.2021

Ob odpovedi izobraževanja v živo so si predstavniki SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter izobraževanju odraslih izmenjali stališča o aktualni problematiki na videokonferenčnem srečanju.

Nujno vzpostaviti ustrezna razmerja

12.11.2021

V javnem sektorju je bistveno preveč delovnih mest uvrščenih v plačne razrede, ki so na ravni minimalne plače ali celo pod njo, zato KSJS nasprotuje dvigu zgolj funkcionarskih plač.

Stališče SVIZ o aktualnem vladnem odloku

12.11.2021

... o ukrepih za preprečevanje okužb in naknadnih spremembah le-tega.

Znova nepremišljeno, brez odgovorov in pojasnil

11.11.2021

In medtem ko vladni ukrepi povzročajo stiske in napetosti v šolah, je pristojna ministrica na službeni poti …

O aktualnih razmerah in dogajanju

10.11.2021

Ob odpovedi predvidenega izobraževalnega seminarja smo s sindikalnimi zaupnicami zaupniki iz osnovnih in glasbenih šol izpeljali posvet na daljavo.

Ali bo ministrica zaščitila zaposlene v vrtcih in šolah?

09.11.2021

SVIZ pričakuje, da bo prof. dr. Simona Kustec pojasnila in odpravila dileme, ki jih je v vzgojno-izobraževalni prostor vnesel zadnji odlok o ukrepih za preprečevanje okužb z virusom sars-CoV-2.

Mednarodni vrh o učiteljskem poklicu 2021 (ISTP 2021)

25.10.2021

Predstavniki pedagoško najuspešnejših držav na svetu so minuli teden razpravljali o posledicah epidemije v vzgojno-izobraževalnem sistemu in njegovih prihodnjih perspektivah.

Izobraževalni seminar v predšolski vzgoji

20.10.2021

V Zrečah so se zaupnice in zaupniki SVIZ v vrtcih družili ob aktualnih vprašanjih, povezanih z delom, ki ga opravljajo, nič manj dragocena pa ni bila izmenjava izkušenj v pogovorih zunaj predavalnice.

Ponovni poziv k izplačilu dodatka

15.10.2021

Za SVIZ je nedopustno, da država v skladu s svojo obveznostjo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Status učiteljskega poklica

14.10.2021

Raziskava Izobraževalne internacionale kaže, da so učiteljice in učitelji preobremenjeni, preslabo plačani in v družbi ne dovolj cenjeni.

Skrbimo za čist zrak v vzgojno-izobraževalnih ustanovah!

06.10.2021

Epidemija novega koronavirusa nas je naučila, da moramo doseči miselni preskok, da je skrb za čist zrak enako pomembna kot skrb za čisto vodo.

Jesenska seja glavnega odbora

05.10.2021

Največja pozornost članic in članov GO SVIZ je bila namenjena v parlamentarni postopek že vloženi noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki posega v sestavo svetov zavodov.

Proti politizaciji javnih vrtcev in šol

29.09.2021

Če bi bila novela ZOFVI sprejeta, bo najvišji odbor sindikata odločal o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

Smernice o preverjanju PCT pogojev

20.09.2021

Pri Informacijskem pooblaščencu so objavili smernice glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov.

Ugodnejše razvajanje za člane SVIZ v Rimskih termah

15.09.2021

SVIZ je s podjetjem Rimske terme sklenil dogovor o sodelovanju in ugodnostih pri koriščenju nekaterih njihovih uslug. Preverite podrobnosti!

Vladu v spomin in slovo

30.07.2021

Žalujemo za sodelavcem in prijateljem Vladimirjem Tkalcem, ki je bil soustanovitelj samostojnega Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in tudi njegov prvi glavni tajnik.

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.