29.03.2024

Dvodnevna strokovna ekskurzija

28. in 29. september 2024: Bratislava, rimsko mesto Carnuntum, grad Devin

28.03.2024

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

19.12.2023

Strokovne ekskurzije

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da se strokovne ekskurzije organizirajo le za člane OO SVIZ Podravja, Zapisnik 17. redne seje Predsedstva OO SVIZ Podravja, z dne 18.10. 2023.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

24.05.2024

Tretji posvet o pogajanjih

Sindikalne zaupnice in zaupnike na srečanjih seznanjamo z novostmi v pogajanjih o novem plačnem sistemu in odpravi plačnih nesorazmerij ter predvidenimi odzivi sindikata, če bi bila pogajanja neuspešna. Tokrat z zaupniki iz OŠ, GŠ in zavodov za izobraževanje odraslih.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

20.05.2024

Poziv ministru k spoštovanju in uveljavitvi dogovorjenega

SVIZ in Društvo šolskih svet. delavcev ministra dr. Feldo pozvala k spremembi predloga novele pravilnika o normativih v predšolski vzgoji.

17.05.2024

Skupaj za kakovostno javno šolstvo

SVIZ, ZASSS in ZRPRS s skupnimi prizadevanji za ohranitev vsem dostopnega kakovostnega javnega šolstva

O pogajanjih na izredni seji

15.05.2024

Glavni odbor pričakuje, da bo predsednik vlade Svizu odgovoril, zakaj vlada v pogajalskih predlogih ne upošteva priznanih plačnih nesorazmerij v škodo vzgoje in izobraževanja.

Posveti za zaupnice in zaupnike

15.05.2024

Sindikalne zaupnice in zaupnike na srečanjih seznanjamo z novostmi v pogajanjih o novem plačnem sistemu in odpravi plačnih nesorazmerij ter predvidenimi odzivi sindikata, če bi bila pogajanja neuspešna.

Vabljeni na kolesarjenje!

14.05.2024

Območni odbor SVIZ Ptuj bo tudi letos poskrbel za skupinsko prijavo članic in članov Sviza na 22. Poli maraton. Se vidimo 1. junija na Ptuju.

Uspešne 14. Svizove športne igre

13.05.2024

Območnemu odboru Sviz Obala se iskreno zahvaljujemo za ves vloženi trud, da smo lahko s članicami in člani sindikata iz celotne Slovenije preživeli čudovit dan ob športnem druženju!

250 let obveznega šolstva na Slovenskem

11.05.2024

Leto 2024 je za vzgojo in izobraževanje jubilejno leto, saj obeležujemo 250 let od izida Splošnega šolskega reda Marije Terezije, ki je pomenil začetek državnega šolstva.

SVIZ sprašuje predsednika Vlade RS

10.05.2024

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba te dni naslovil pismo v zvezi z ...

Šteje vsak glas!

09.05.2024

Evropski parlament poziva k udeležbi na evropskih volitvah in poudarja pomen demokracije kot dragocene zapuščine. Volitve ključne tudi za izobraževanje.

Statistika predterciarnega izobraževanja

08.05.2024

Na začetku šolskega leta 2023/24 je bilo v vrtce vpisanih 84.522 otrok, v osnovne šole 196.371 učencev in v srednje šole 80.685 dijakov.

Brez sindikalnih akcij ne bo večje blaginje

30.04.2024

Slovenska tiskovna agencija je pred letošnjim praznikom dela objavila intervju z glavnim tajnikom Sviza.

e-Svizove novice

30.04.2024

V novi številki mesečne publikacije smo povzeli dogodke, ki so aprila ob intenzivnih pogajanjih z vlado še zaznamovali dejavnost sindikata.

Obvestila GO SVIZ (april 2024)

26.04.2024

Tokrat: Dogovor o plačni reformi ali nepredvidljiv stavkovni val ob koncu letošnjega leta? O poteku pogajanj o novem plačnem sistemu tudi na srečanjih s sindikalnimi zaupniki. Novela ZOŠ. Obuditev tripartitnega socialnega dialoga. Svizova čebelica. Nezgodno zavarovanje članic in članov Sviza.

V solidarnosti za varen in dostopen splav

25.04.2024

Konfederacija sindikatov javnega sektorja, katere del je Sviz, se je pridružila evropski državljanski pobudi Moj glas moja izbira za varno in dostopno prekinitev nosečnosti v EU .

Delo z osebami z avtizmom

24.04.2024

Priročnik je koristen pripomoček za vse, ki so povezani z osebami z avtizmom – od staršev in vzgojiteljev do strokovnih delavcev v izobraževanju in zaposlovanju.

Na študijskem obisku v madžarskih šolah

22.04.2024

V Budimpešti smo dobili grob uvid v madžarski vzgojno-izobraževalni sistem, ki je močno centraliziran, šolam pa je bilo v zadnjih letih odvzete precej institucionalne avtonomije.

Skrite delovne obremenitve

17.04.2024

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje si prizadeva doseči, da učnih ur ne bi enačili z delovnim časom učiteljev, obenem pa opozarja na manko podatkov o delovni obremenitvi zaposlenih v vrtcih in šolah.

Sestanek šolskih svetovalnih delavk

15.04.2024

Sekcija svetovalnih delavk in delavcev Sviz bo vztrajala pri izboljševanju delovnih pogojev in plač ter si prizadevala, da bo zaposlenim v šolski svetovalni službi sistemsko zagotovljena supervizija.

Pred evropskimi volitvami

05.04.2024

Socialna partnerja v izobraževanju pozivata, naj Evropski parlament v prihodnjem sklicu vsakokrat odločno podpre pobude za povečanje privlačnosti učiteljskega poklica in okrepitev družbene vloge pedagoških delavcev.

Kako se uspešno soočati z anksioznimi motnjami

29.03.2024

Le če se znajo strokovni delavci v šolah in vrtcih sami soočiti s stresnimi situacijami, lahko naučijo tudi otroke, kako naj se spoprimejo s stiskami.

Spomladanska seja glavnega odbora

27.03.2024

Zadnji ponedeljek in torek v letošnjem marcu so se na svoji 13. redni seji v Rimskih Toplicah zbrali članice in člani najvišjega organa Sviza med dvema kongresoma.

Priporočila o učiteljskem poklicu

21.03.2024

V dokumentu Organizacije združenih narodov sta podčrtana ustrezno vrednotenje in spoštovanje učiteljskega poklica, kar zahteva dostojne delovne pogoje, konkurenčne plače, sodelovanje zaposlenih pri odločanju.

Odprto pismo sindikalnih central predsedniku vlade

20.03.2024

Sindikalne konfederacije so na premiera naslovile dopis glede obnovitve socialnega dialoga v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

O predlagani združitvi ljubljanskih vrtcev le tudi minister

29.02.2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: Predlagana združitev vrtcev v Ljubljani nima pravne podlage.

KSJS s podporo kakovostnim samostojnim javnim vrtcem v MOL

07.02.2024

Kakovostne in dostopne javne storitve so temelj za čim višjo kakovost življenja ljudi ...

Poseganje v temeljne pravice

07.02.2024

Zaposleni v vrtcih MOL se že soočajo s pritiski in poskusi omejevanja uresničevanja svojih pravic, ki jih zagotavlja tudi Ustava RS!

Izobraževalna srečanja

31.01.2024

Z dogodkom za predstavnike Sviza v srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih smo začeli niz izobraževanj za naše sindikalne zaupnice in zaupnike, ki jih bomo do marca pripravili za vse sindikalne konference.

Nova družbena pogodba za vzgojo in izobraževanje

24.01.2024

Partnerstvo za kakovosten in pravičen sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vabi k premišljenemu branju in razpravi o izzivih šolskega prostora v Sloveniji.

-24, -7, -26 ...

06.12.2023

Mednarodna raziskava znanja Pisa 2022 je pokazala, da so se dosežki slovenskih šolarjev in šolark v matematični, naravoslovni in bralni pismenosti v zadnjih štirih letih pomembno poslabšali.

Pomanjkanje zaposlenih v vrtcih in šolah

05.12.2023

Skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je na posvetu prisluhnila stališčem strokovne in širše javnosti o kariernem razvoju in pomanjkanju strokovnih delavcev.

Sestanek upokojenih članic in članov

24.11.2023

Na sedežu Sviza v Ljubljani so se srečali predstavnice in predstavniki nekdaj zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, ki so dejavni v Sekciji upokojenih članic in članov.

Ugodnejše razvajanje za člane SVIZ v Rimskih termah

02.10.2022

SVIZ je s podjetjem Rimske terme sklenil dogovor o sodelovanju in ugodnostih pri koriščenju nekaterih njihovih uslug. Preverite podrobnosti!

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.