30.03.2020

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

03.12.2021

Ta veseli dan kulture

Statistični urad RS je tudi ob letošnji obletnici rojstva pesnika Franceta Prešerna oziroma ob dnevu kulture pripravil nekaj statističnih podatkov o kulturnem resorju za minulo leto.

01.12.2021

Svizove novice (november 2021)

V naši mesečni publikaciji izpostavljamo tudi povabilo k podpisu peticije, s katero želijo svetovalni delavke in delavci v vrtcih in šolah doseči, da bi se razmere na področju njihovega dela le uredile.

30.11.2021

Na daljavo še s srednješolskimi zaupniki

Predstavniki sindikata v srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih so si na videokonferenčnem srečanju izmenjali stališča o aktualnem dogajanju v izobraževanju in širše.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

30.11.2021

Obvestila GO SVIZ - november 2021

24.224 podpisov, vlada se izmika odpravi anomalij, kongres SVIZ bo čez eno leto, izobraževalni seminarji, dodatek za delo v rizičnih razmerah, podeljene štipendije ...

26.11.2021

24.224 izrazov nasprotovanja

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju poslali povsem jasno sporočilo odločevalcem – ne strinjamo se s poseganjem v sestavo svetov zavodov!

Drami zagotoviti kakovostno in strokovno vodstvo

26.11.2021

SVIZ je ministra za kulturo pozval, naj se imenovanje novega ravnatelja ali ravnateljice osrednje slovenske gledališke ustanove izpelje pravočasno, transparentno in v prid zaposlenim.

Prihodnost dela (na daljavo)

24.11.2021

Medtem ko je delo na daljavo vneslo v delovna okolja veliko priložnosti in tudi prednosti za zaposlene, so ga na drugi strani pospremili nič manj številčni izzivi in dileme.

Objavljen pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah

22.11.2021

Nedavno so bile v Uradnem listu objavljene spremembe in dopolnitve pravilnikov o normativih in standardih s področja SŠ.

Županja občine Semič naj umakne poziv šoli h kršitvi veljavnih predpisov

19.11.2021

SVIZ je zgrožen nad stališči županje ter ogorčen nad njenimi pritiski nad zaposlenimi v šoli.

Kdo bo poučeval?

18.11.2021

Poročilo finskega učiteljskega sindikata kaže, da tam v okoliščinah epidemije covida-19 kar šest učiteljev od desetih razmišlja, da bi odšli iz pedagoškega poklica.

Z zaupniki in zaupnicami na daljavo

17.11.2021

Ob odpovedi izobraževanja v živo so si predstavniki SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter izobraževanju odraslih izmenjali stališča o aktualni problematiki na videokonferenčnem srečanju.

Nujno vzpostaviti ustrezna razmerja

12.11.2021

V javnem sektorju je bistveno preveč delovnih mest uvrščenih v plačne razrede, ki so na ravni minimalne plače ali celo pod njo, zato KSJS nasprotuje dvigu zgolj funkcionarskih plač.

Stališče SVIZ o aktualnem vladnem odloku

12.11.2021

... o ukrepih za preprečevanje okužb in naknadnih spremembah le-tega.

Znova nepremišljeno, brez odgovorov in pojasnil

11.11.2021

In medtem ko vladni ukrepi povzročajo stiske in napetosti v šolah, je pristojna ministrica na službeni poti …

O aktualnih razmerah in dogajanju

10.11.2021

Ob odpovedi predvidenega izobraževalnega seminarja smo s sindikalnimi zaupnicami zaupniki iz osnovnih in glasbenih šol izpeljali posvet na daljavo.

Ali bo ministrica zaščitila zaposlene v vrtcih in šolah?

09.11.2021

SVIZ pričakuje, da bo prof. dr. Simona Kustec pojasnila in odpravila dileme, ki jih je v vzgojno-izobraževalni prostor vnesel zadnji odlok o ukrepih za preprečevanje okužb z virusom sars-CoV-2.

Vrtci v epidemiji covida-19

04.11.2021

Pedagoški inštitut je predstavil izsledke pomembne raziskave, ki je naslovila v epidemiji spregledano raven vzgojno-izobraževalnega sistema – predšolsko vzgojo.

Za delavske pravice!

01.11.2021

SVIZ podpira prizadevanja Sindikata policistov Slovenije za spremembo Zakona o delovnih razmerjih ter izboljšanje zaščite delavk in delavcev ter poziva članice in člane k prispevanju podpisov.

Pripombe na osnutek resolucije o NPK 2021–2028

27.10.2021

Minuli teden se je zaključila javna obravnava osnutka resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2021–2028. Svoje pripombe je na MK posredoval tudi SVIZ.

Mednarodni vrh o učiteljskem poklicu 2021 (ISTP 2021)

25.10.2021

Predstavniki pedagoško najuspešnejših držav na svetu so minuli teden razpravljali o posledicah epidemije v vzgojno-izobraževalnem sistemu in njegovih prihodnjih perspektivah.

Delo v predšolski vzgoji ni ustrezno ovrednoteno

21.10.2021

SVIZ pričakuje nedvoumen odgovor, ali bo MIZŠ takoj pristopilo k ovrednotenju nazivov za pomočnike vzgojitelja in le-tem zagotovilo višjo osnovno plačo – ta je zdaj pod ravnjo minimalne!

Izobraževalni seminar v predšolski vzgoji

20.10.2021

V Zrečah so se zaupnice in zaupniki SVIZ v vrtcih družili ob aktualnih vprašanjih, povezanih z delom, ki ga opravljajo, nič manj dragocena pa ni bila izmenjava izkušenj v pogovorih zunaj predavalnice.

Odsotnost socialnega dialoga

15.10.2021

Sindikalne centrale od Državnega zbora pričakujejo, da bo zavrnil zakonske predloge, ki jih ni obravnaval Ekonomsko-socialni svet, a bi jih glede na pravila moral.

Ponovni poziv k izplačilu dodatka

15.10.2021

Za SVIZ je nedopustno, da država v skladu s svojo obveznostjo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ni zagotovila pravočasnega in sprotnega izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Status učiteljskega poklica

14.10.2021

Raziskava Izobraževalne internacionale kaže, da so učiteljice in učitelji preobremenjeni, preslabo plačani in v družbi ne dovolj cenjeni.

Seminar za zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah

13.10.2021

V knežjem mestu so se srečali in z aktualnimi ter za njihovo delo pomembnimi temami seznanjali zaupnice in zaupniki iz kulture.

Aktualna ponudba Diners Cluba za člane SVIZ

12.10.2021

Objavljamo informacijo o novih ugodnostih, ki so jih v Diners Clubu (DC) pripravili za članice in člane sindikata.

Učitelji v Evropi: kariera, razvoj in dobrobit

11.10.2021

Poročilo Eurydice ugotavlja, da učiteljski poklic izgublja privlačnost, v Sloveniji je prepoznan predvsem izziv staranja populacije učiteljev.

Skrbimo za čist zrak v vzgojno-izobraževalnih ustanovah!

06.10.2021

Epidemija novega koronavirusa nas je naučila, da moramo doseči miselni preskok, da je skrb za čist zrak enako pomembna kot skrb za čisto vodo.

Jesenska seja glavnega odbora

05.10.2021

Največja pozornost članic in članov GO SVIZ je bila namenjena v parlamentarni postopek že vloženi noveli Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki posega v sestavo svetov zavodov.

MIZŠ dolžno zaščititi zaposlene

01.10.2021

Ravnanje vodstva šole in zaposlenih na Srednji šoli Zagorje v povezavi z zavrnitvijo nošnje mask je bilo do zdaj povsem ustrezno in ga SVIZ v celoti podpira.

Nadaljevanje izobraževalnih seminarjev

29.09.2021

Tokrat so aktualnim sindikalnim temam in strokovnim vsebinam prisluhnili zaupniki iz osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Proti politizaciji javnih vrtcev in šol

29.09.2021

Če bi bila novela ZOFVI sprejeta, bo najvišji odbor sindikata odločal o vložitvi zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

Smernice o preverjanju PCT pogojev

20.09.2021

Pri Informacijskem pooblaščencu so objavili smernice glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov.

Proti politizaciji javnih vrtcev in šol v Sloveniji

20.09.2021

Novela ZOFVI - s povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na pet od skupno 11 članov se odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev.

Ugodnejše razvajanje za člane SVIZ v Rimskih termah

15.09.2021

SVIZ je s podjetjem Rimske terme sklenil dogovor o sodelovanju in ugodnostih pri koriščenju nekaterih njihovih uslug. Preverite podrobnosti!

Precepljenost v vzgoji in izobraževanju nad povprečjem

10.09.2021

Po podatkih MIZŠ je bilo v začetku septembra v vrtcih in šolah 64 odstotkov cepljenih proti covidu-19 in prebolevnikov. Precepljenost je najvišja v srednjih šolah.

Široko odpiranje vrat politiki

09.09.2021

SVIZ kategorično proti predlagani spremembi 46. člena ZOFVI glede sestave svetov zavodov v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Glavni odbor o perečih vprašanjih

07.09.2021

Ob aktualnem dogajanju, povezanem z ukrepi obvladovanja covida-19, se je najvišji organ SVIZ med dvema kongresoma vnovič opredeljeval o cepljenju, testiranju in zagotavljanju ustreznih zdravstveno-varnostnih ukrepov.

Okužba s koronavirusom in dolgotrajne težave zaradi covida-19

02.09.2021

Pandemija covida-19 je velik izziv. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu pripravila vodnika za lažje vračanje na delo.

Vladu v spomin in slovo

30.07.2021

Žalujemo za sodelavcem in prijateljem Vladimirjem Tkalcem, ki je bil soustanovitelj samostojnega Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in tudi njegov prvi glavni tajnik.

Izobraževanje za družbene spremembe

02.04.2021

Temeljni namen projekta ETUCE je ozaveščati sindikate in njihovo članstvo o pomembnosti izobraževanja o okoljski in podnebni problematiki ter o nujnosti vzpostavitve trajnostnega razvoja. V ožji projekti skupini s svojo članico tudi SVIZ.

Prepoznajmo nasilje!

11.01.2021

Ob šolanju na daljavo morajo biti pedagoški delavke in delavci še toliko bolj pazljivi na morebitne znake nasilja, da bi lahko žrtvam pravočasno pomagali in se ustrezno odzvali.

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.