18.07.2022

Štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata

SVIZ Slovenije razpisuje štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata.

17.07.2022

Subvencije za pridobitev ustrezne izobrazbe

Članice in člani SVIZ Slovenije, lahko kandidirate na razpisu subvencije za pridobitev ustrezne izobrazbe.

21.06.2022

Enodnevna strokovna ekskurzija

26. november 2022

17.05.2022

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

12.08.2022

SVIZ na ministrstvo poslal pripombe k predlogu pravilnika o napredovanju

Sindikat nasprotuje nekaterim predlaganim spremembam in poziva k odložitvi njihove uveljavitve.

11.08.2022

V pričakovanju volilnih zborov sindikalnih konferenc

Konec avgusta se začenja izvedba volilnih zborov sindikalnih konferenc. Do 20. septembra jih bo izpeljanih vseh šest.

Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja ZRD

05.08.2022

SVIZ in VSS sta posredovala mnenje ter pripombe na predlagani dokument ARRS o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

Spreminjanje pravilnika o napredovanju v nazive

05.08.2022

MIZŠ je objavilo predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive. V javni razpravi je do 16. avgusta!

Obvestila GO SVIZ

25.07.2022

Javnim uslužbencem, ki so 9. marca letos sodelovali v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, za ta dan pripada nadomestilo plače. Dodajamo še informacijo o pogajanjih reprezentativnih sindikatov javnega sektorja z Vlado RS.

Štipendije in subvencije SVIZ

15.07.2022

Do 30. septembra 2022 odprt razpis za štipendije, do 17. oktobra 2022 razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe.

Šolski koledar 2022/23

13.07.2022

Za lažje načrtovanje dela in aktivnosti smo v SVIZ tudi letos pripravili koledar za novo šolsko leto 2022/23.

Za prejšnjo sestavo svetov

12.07.2022

SVIZ ob obravnavi predloga zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti, ki ga je v parlamentarni postopek vložil Inštitut 8. marec, ponavlja odločno podporo povrnitvi ureditve na področju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov.

SVIZ se pridružuje kritiki ravnanja ARRS

08.07.2022

Ravnanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost - tokrat ob prestavitvi datuma prejema recenzijskih ocen - žal ni usmerjeno v podporo naši znanosti.

Združeni za kakovostno javno izobraževanje

08.07.2022

Belgijski Liege je gostil posebno konferenco ETUCE o prioritetah evropskih izobraževalcev.

Ne usklajevanju plačnih razredov

05.07.2022

Vlada je na pogajanjih odstopila od sklenjenega dogovora o takojšnjem pristopu k iskanju rešitev glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov.

Matematika in naravoslovje v šoli

01.07.2022

Kako različni izobraževalni sistemi prispevajo k izboljševanju znanja učencev pri matematiki in naravoslovju. Poročilo Eurydice ugotavlja tudi, da se šole soočajo s pomanjkanjem učiteljev za omenjena področja.

e-Svizove novice

30.06.2022

O izredni seji glavnega odbora, ponovno vzpostavljenem socialnem dialogu, štipendijah in subvencijah, izobraževanju prvikrat izvoljenih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, letnem srečanju upokojenih članic in članov v Velenju …

Obvestila GO SVIZ (junij 2022)

24.06.2022

Sindikati javnega sektorja vladi izpostavili prioritete, sestanek z ministrom za izobraževanje, o problematiki pedagogov v CUDV, pravnilnik o standardih in normativih, predkongresna opravila, razpis štipendij in subvencij, sklenjena dobrodelna akcija za Ukrajino ...

Iskanje rešitev za položaj pedagogov v CUDV-jih

21.06.2022

SVIZ in predstavnikov centrov za usposabljanje, delo in varstvo z novim državnim sekretarjem o problematiki zaposlenih.

Trajnost ni nekaj, česar se naučiš - je nekaj, kar živiš.

20.06.2022

Izobraževanje za družbene spremembe: vloga izobraževalnih sindikatov pri obravnavanju trajnostnega okoljskega razvoja.

Glavni odbor na izredni seji

15.06.2022

Članice in člani potrdili izhodišča za pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma za končanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, čas pa so namenili tudi pripravam na 11. kongres sindikata.

Še drugič z zaupniki in zaupnicami

13.06.2022

V SVIZ smo ponovili izvedbo spoznavno-informativnega srečanja za drugo skupino sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki bodo v mandatnem obdobju 2022–2026 to funkcijo opravljali prvikrat.

Upokojeni članice in člani v Velenju

13.06.2022

Junij je mesec, v katerem Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ izpelje letno srečanje za nekdaj zaposlene v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.

Z novoizvoljenimi zaupnicami in zaupniki

07.06.2022

V SVIZ smo pripravili izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike, ki bodo v mandatnem obdobju 2022–2026 to funkcijo opravljali prvikrat.

Slovenski kulturno-kreativni delavec v času covida-19

03.06.2022

Četrti del raziskave je najbolj poglobljen doslej in presega zgolj merjenje vpliva covida-19 na delavce v kulturno-kreativnem sektorju.

V pričakovanju tvornega socialnega dialoga

30.05.2022

Konfederacija sindikatov javnega sektorja s pozitivno oceno koalicijskemu sporazumu. V njem so kot prioriteta izpostavljeni ukrepi, ki jih v svojih programskih dokumentih izpostavlja tudi KSJS.

Evropska komisija priporoča, naj bo COVID-19 poklicna bolezen

20.05.2022

Medtem se v Sloveniji še vedno obravnava kot poškodba pri delu.

SVIZ pristojne opozoril na kršitve pravic delavcev iz delovnega časa, ki opravljajo delo v šoli v naravi

13.05.2022

V SVIZ-u že od leta 2020 zaznavamo kršitve pravic delavcev v povezavi z razporejanjem delovnega časa v dnevih in tednih dela na terenu (to je p...

Območni odbor SVIZ Celje v lastnih prostorih!

25.04.2022

Pomembna pridobitev pomeni tudi zavezo za vse sindikalne zaupnice in zaupnike ter članstvo v zavodih, v katerih je organiziran SVIZ, da še bolj aktivno pripomorejo k odličnemu delovanju območja.

Odločen NE nespoštljivosti

11.03.2022

Oblasti smo združeni jasno pokazali, da smo skupaj močni, da od svojih stavkovnih zahtev ne bomo odstopili. Hvala vsem, ki ste bili del splošne stavke v vzgoji in izobraževanju!

Najmnožičnejša stavka doslej!

09.03.2022

Razžaljeni, ponižani in ignorirani: "S hrbtom obrnjeni sporočamo ministrici Kustečevi, da je našega potrpljenja konec. Stavkati nameravamo do izpolnitve upravičenih stavkovnih zahtev."

Ugodnejše razvajanje za člane SVIZ v Rimskih termah

15.09.2021

SVIZ je s podjetjem Rimske terme sklenil dogovor o sodelovanju in ugodnostih pri koriščenju nekaterih njihovih uslug. Preverite podrobnosti!

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.