22.04.2021

Obvestilo: delovni čas pisarne

Vse člane OO SVIZ Podravja obveščamo, da bo naša pisarna zaprta dne 30. aprila 2021.

30.03.2020

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

23.04.2021

Delo v ne-varnih pogojih

Ministra za kulturo pozvali, naj muzeje, galerije in knjižnice opozori, da gre pri izvajanju vodstev po razstavah, organiziranju muzejskih delavnic oziroma zagotavljanju drugih kulturnih storitev uporabnikom za delo, kjer so izpolnjeni elementi tveganja okužbe s covidom-19.

22.04.2021

Zaprte šole za priseljene učence

Pedagoški inštitut nadaljuje z raziskavo o pouku na daljavo za učence in učenke s priseljenskim ozadjem. Z aktualnim vprašalnikom želijo podrobneje raziskati, kako je pouk zanje potekal v času drugega zaprtja šol v obdobju jesen–zima 2020/21. Povabljeni k sodelovanju!

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

20.04.2021

Vprašanja in dileme (samo)testiranja v šolah

Napovedano samotestiranje pušča še vsa vprašanja neodgovorjena. Dilema je tudi, ali sploh še imamo ministrstvo za izobraževanje.

16.04.2021

Poziv k ureditvi študentske problematike

Celotna študentska skupnost skupaj z rektorji vseh treh javnih univerz, Visokošolskim sindikatom in SVIZ je na Vlado RS in ministrstvo za izobraževanje naslovila deset temeljnih zahtev.

O (samo)testiranju nujen dogovor s SVIZ

15.04.2021

Dokler ne bo jasno, kakšne so obveznosti in odgovornosti zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pri izvedbi testiranj učencev in dijakov, bo sindikat izvajanje tovrstnih nalog članstvu odsvetoval.

Obvestila GO SVIZ (april 2021)

14.04.2021

O vprašanjih (samo)testiranja, pogajanja o odpravi varčevalnih ukrepov in višini regresa za letni dopust, spremembe plačnega sistema, poziv k spremembi normativov za svetovalne delavce ...

Digitalna pismenost in spletna varnost

12.04.2021

Spletni tečaj, ki bo potekal od 19. aprila do 26. maja 2021, je namenjen predvsem osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, koristi pa lahko tudi šolskim svetovalcem in staršem.

SVIZ se pridružuje opozorilom

07.04.2021

Nesprejemljivo je, da je MIZŠ v razpis za izvajalce letnega programa športa ni vključilo sofinanciranja dodatne ure športa v OŠ.

Testiranja v šolah in s tem odgovornosti se ne sme prenesti na zaposlene

07.04.2021

Učiteljice in učitelji za jemanje brisov niso usposobljeni, prav tako to tudi ni obveznost, ki bi bila zapisana v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi.

Izobraževanje za družbene spremembe

02.04.2021

Temeljni namen projekta ETUCE je ozaveščati sindikate in njihovo članstvo o pomembnosti izobraževanja o okoljski in podnebni problematiki ter o nujnosti vzpostavitve trajnostnega razvoja. V ožji projekti skupini s svojo članico tudi SVIZ.

e-Svizove novice

31.03.2021

Ob izteku prvega letošnjega pomladnega meseca smo v SVIZ pripravili novo številko naše mesečne publikacije, v kateri objavljamo osrednje dogodke, ki so marca usmerjali dejavnost sindikata.

SVIZ s podporo za spremembe normativov v svetovalni službi

31.03.2021

Izčrpani svetovalni delavke in delavci sporočajo, da je takojšnja sprememba normativov nujna.

SVIZ pred volitvami rektorja Univerze v Ljubljani z vprašanji kandidatom

29.03.2021

Odgovori in opredelitve kandidatov bodo v pomoč odločanju zaposlenim na UL pri volitvah novega rektorja.

Učiteljice in učitelji v Evropi

25.03.2021

Novo poročilo omrežja Eurydice z informacijami o politikah in praksah za ohranjanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju v 38 državah širom Evrope.

O vlogi ter dolžnostih učiteljev in izobraževanja

24.03.2021

Dolžnost učiteljic in učiteljev je odzivati se ter zastopati glas razuma in kritičnega mišljenja.

Spomladanska seja glavnega odbora

24.03.2021

Najvišji organ sindikata med kongresoma tudi o aktivnostih, povezanih s spremembami plačnega sistema in nacionalnim demografskim skladom, ter z odločno podporo nujni ureditvi položaja svetovalne službe v vrtcih in šolah.

Brezmejna solidarnost

19.03.2021

V Petrinji je Sindikat hrvaških učiteljev pripravil dogodek ob zaključku akcije zbiranja sredstev za prizadete v potresu. SVIZ je zbral in kolegom doniral skoraj 43 tisoč evrov!

KSJS nasprotuje zakonu o debirokratizaciji

16.03.2021

Ignorantski modus operandi te vlade se nadaljuje ...

Odgovor NIJZ na naš poziv glede varnosti cepiva

15.03.2021

Direktor NIJZ sporoča, da po mnenju Posvetovalne skupine za cepljenje pri nas zaenkrat ni razlogov za prekinitev cepljenja s katerim koli cepivom proti covid-19.

Okolje, podnebne spremembe in trajnostni razvoj

10.03.2021

Podnebne spremembe so zaskrbljujoče dejstvo. S sodelovanjem v anketi nam pomagajte pri načrtovanju prihodnjih aktivnosti za varovanje okolja in ohranitev planeta.

O temeljnih vprašanjih plačnega sistema nujno soglasje

10.03.2021

Člani GO SVIZ o načrtovanih spremembah plačnega sistema ter napovedi referenduma o demografskem skladu.

Psihofizične obremenitve v predšolski vzgoji

10.03.2021

Študija prinaša vpogled v stališča vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o zadovoljstvu z delovnim okoljem in počutjem na delovnem mestu.

Tudi SVIZ proti postopkom zoper mariborske dijake

05.03.2021

Nedopustno je, da se morajo mladi, ki so – ob upoštevanju vseh omejitvenih ukrepov – zgolj izrazili svoje mnenje o nujni vrnitvi v šolske klopi, soočati z globami in postopki na sodišču.

8. marec - mednarodni dan žensk

04.03.2021

S pandemijo covida-19 se je povečal obstoječi razkorak med spoloma, ženske še bolj prevzemajo nase breme usklajevanja kariere z družinskim življenjem.

Uspeh SVIZ-a - Odpoved pogodbe je bila nezakonita

04.03.2021

Višje delovno in socialno sodišče je razsodilo, da je bila odpoved Cvetki Hojnik nezakonita!

Skupaj nad izzive trga dela

01.03.2021

Študija, nastala v projektu o izzivih na trgu dela, kaže, kako bolje povezati študente pedagoških smeri z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, omogočiti večjo kakovost usposabljanja učiteljev ter hkrati obogatiti delovne razmere in prehod starejših zaposlenih v tretje življenjsko obdobje.

Obvestila GO SVIZ - februar 2021

23.02.2021

Napoved radikalnih posegov v plačni sistem, ogrožena sredstva vseh nas, posveti s sindikalnimi zaupniki, skupna merila za vrednotenje dela, zbrana sredstva za prizadete v potresu.

Odziv EK na poziv reprezentativnih sindikalnih central

23.02.2021

Evropska komisija bo branila socialni dialog tudi v Sloveniji!

Izobraževanje v okoliščinah krize

22.02.2021

Tokratno srečanje odbora za enakost ETUCE je bilo namenjeno opredeljevanju vloge učiteljskih sindikatov pri zagotavljanju enakosti in vključevalnega izobraževanja v izjemnih razmerah.

Stališča KSJS glede vladnih izhodišč za prenovo plačnega sistema

22.02.2021

Konfederacija je glede vladnih izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja sprejela stališča, ki jih obljavljamo tukaj.

Ko solidarnost zaživi

18.02.2021

Z nesebično pomočjo članic, članov in drugih zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi smo v SVIZ zbrali več kot 42.000 evrov za pomoč prizadetim v decembrskem potresu na Hrvaškem.

Posveti sindikalnih zaupnic in zaupnikov

15.02.2021

SVIZ je v februarju pripravil že štiri virtualne posvete sindikalnih zaupnic in zaupnikov o aktualni problematiki, v tem tednu sledita še dva.

KSJS z novim članom

11.02.2021

Skupni cilj Konfederacije sindikatov javnega sektorja in Sindikata novinarjev Slovenije je ponovna sklenitev nacionalnega dogovora z delodajalsko stranjo glede uveljavitve Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje.

SVIZ ponavlja opozorila

11.02.2021

Oblast ne zna, ne zmore ali noče zaposlenim zagotoviti temeljnih varnostnih elementov, denimo kakovostnih testov, ustreznih mask, pleksi pregrad, prezračevalnikov zraka ...

Vladni posvet o vpisu v študijske programe

04.02.2021

Vlada naj namesto inkvizicijskega procesa proti javnim univerzam na Brdu takoj in brez pogojevanja potrdi razpisa za vpis na študijske programe.

GO SVIZ z oceno testiranja in odprtja VIZ ustanov

28.01.2021

Spoštljiva komunikacija oblasti in zaupanje v zaposlene v šolah in vrtcih bi zagotovo pomembno pripomogla k stabilnosti in kakovosti delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema.

Posebna Obvestila - pred vzpostavitvijo delovanja vrtcev in prve triade

22.01.2021

O ukrepu vlade za izvajanje dejavnosti vrtca v polnem obsegu in pouka v šolah za prvo triletje ter obveznosti testiranja.

Čimprejšnje odprtje in normalizacija delovanja vrtcev - SVIZ pobudo podpira

20.01.2021

V vrtcih vse več otrok. Dejansko ne gre več zgolj za nujno varstvo.

Osebni podatki v delovnem razmerju

12.01.2021

V uradu Informacijskega pooblaščenca RS so izdali nov priročnik o varstvu osebnih podatkov: zakonska ureditev varstva podatkov, obdelava s sodobno tehnologijo, varstvo podatkov v času izrednih razmer zaradi covida-19.

Prepoznajmo nasilje!

11.01.2021

Ob šolanju na daljavo morajo biti pedagoški delavke in delavci še toliko bolj pazljivi na morebitne znake nasilja, da bi lahko žrtvam pravočasno pomagali in se ustrezno odzvali.

Manipulacija globoko pod ravnjo funkcije premierja

07.01.2021

S prirejanjem videoposnetka se je Janez Janša vnaprej namenil utišati kritična stališča sindikata o napakah, ki jih oblast dela na področju vzgoje in izobraževanja.

Poziv glede cepljenja ogroženih skupin

02.12.2020

Sindikat apelira na Vlado, naj zaposlenim v vzgoji in izobraževanju prioritetno zagotovi možnost brezplačnega prostovoljnega cepljenja proti covidu-19, takoj ko bo ustrezno cepivo na voljo.

Šolski koledar 2020/2021

06.07.2020

Za lažje načrtovanje dela in aktivnosti smo v SVIZ tudi letos pripravili koledar za novo šolsko leto 2020/21.

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.