19.09.2018

Večdnevna strokovna ekskurzija: Istanbul

V času zimskih počitnic OO SVIZ Podravja organizira strokovno ekskurzijo v Istanbul.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.03.2018

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

13.12.2018

V Uradnem listu objavljeni aneksi h KP in ostali dokumenti

Stavkovni sporazum, dogovor o plačah, aneksi …

12.12.2018

Izvolitev predsednice glavnega odbora

Najvišji organ SVIZ med kongresoma bo v mandatnem obdobju 2018–2022 vodila Jelka Velički.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

11.12.2018

Koliko nasilja je v naših šolah?

Različne aktualne raziskave, ki jih pri nas izvaja Pedagoški inštitut, so skozi odgovore učencev, ravnateljev in učiteljev osvetlile tudi problematiko nasilja in še posebno medvrstniškega nasilja v šolskem okolju v Sloveniji.

10.12.2018

Vprašanje ministru za izobraževanje o zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev

Vlada, ki se je strinjala s povišanji plač, naj ustrezno zagotovi tudi potrebna sredstva za to.

Obvestila GO SVIZ (december 2018)

07.12.2018

O podpisu stavkovnega sporazuma in njegovi vsebini, glasovanju članstva, 10. kongresu, novi reprezentativnosti, minimalni plači ...

Višje plače za vse zaposlene!

05.12.2018

V okviru KSJS so članice in člani SVIZ z udeležbo na protestnem shodu podprli zahteve za višje plače v zasebnem sektorju, uveljavitev novele zakona o minimalni plači ter izrazili nasprotovanje grožnjam o odpovedi kolektivnih pogodb.

Zakonodaja mora šolam in učiteljem omogočiti zaščititi žrtve

05.12.2018

V aktualnem primeru medvrstniškega nasilja znova izpostavljene pomanjkljivosti sistema in posredno tudi nemoč učiteljev.

Zdravje med glasbeniki

04.12.2018

Mednarodna federacija glasbenikov (FIM) je v novembru organizirala srečanje svojih evropskih članic in pripravila tematsko konferenco o zdravju med glasbeniki.

Sindikati in Vlada podpisali stavkovne sporazume

03.12.2018

Sindikalni in vladni pogajalci 3. 12. 2018 podpisali dogovorjeno in tako omogočili odpoved napovedanih stavk ter dvig plač zaposlenih v javnem sektorju.

Ambiciozni cilji za izobraževanje in prihodnost Evrope

30.11.2018

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE) je 27. in 28. novembra v Atenah izpeljal svojo posebno bienalno konferenco pod naslovom Oblikovanje prihodnosti Evrope: vloga izobraževalnih sindikatov.

Nova številka e-Svizovih novic

30.11.2018

36.559 zaposlenih za podpis stavkovnega sporazuma z vlado, 10. kongres SVIZ, sestanek z ministrom za kulturo, nova reprezentativnost, štipendije in subvencije SVIZ, položaj slovenskega šolstva v Italiji …

SVIZ z novo reprezentativnostjo

27.11.2018

Z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v SVIZ pridobili lastnost reprezentativnosti tudi za dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb – v le-to se uvrščajo socialnovarstveni zavodi.

Časa za odlašanje ni več ...

26.11.2018

Z javnim pismom so krovna in stanovska združenja v kulturi – med njimi SVIZ – Vlado RS pozvala, naj v sklopu rebalansa proračuna za leto 2019 poveča tudi proračun za kulturo.

Skupaj za višje plače!

26.11.2018

KSJS podpira zvišanje plač v zasebnem sektorju, zvišanje minimalne plače in ostro zavrača grožnje o odpovedi kolektivnih pogodb. Pridružuje se shodu »Skupaj za višje plače«, ki ga ZSSS in KSS Pergam 5. decembra letos organizirata na Dimičevi ulici v Ljubljani.

10. kongres SVIZ - drugi dan

20.11.2018

Delegati so odločali glede podpisa dogovora z vlado o zvišanju plač, izvolili pa tudi vodstvo za prihodnja štiri leta.

10. kongres SVIZ - prvi dan

19.11.2018

V Portorožu v ponedeljek in torek, 19. in 20. novembra, poteka 10. kongres sindikata

Obvestila GO SVIZ (november 2018)

16.11.2018

Pogajanja v teku, priprave na decembrsko stavko prav tako. Odsotnost na prvi šolski dan. Uspešna akcija za pomoč otrokoma članice. Evidenca članstva.

Hočemo toliko, kot imajo drugi!

07.11.2018

Stavka v vzgoji in izobraževanju bo izpeljana 5. in 6. decembra 2018, o začetku stavke se bodo v prihodnjih dneh izrekali tudi zaposleni v kulturi.

Glavni stavkovni odbor o poteku napovedane stavke

06.11.2018

Članice in člani GSO SVIZ bodo opredelili način izvedbe stavke v vzgoji in izobraževanju ter glasovali o napovedi stavke tudi v kulturi.

Zadnji volilni zbor v sekcijah

24.10.2018

Tudi Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ je pred novembrskim kongresom sindikata dobila predsednico ter članice in člana predsedstva za mandatno obdobje 2018–2022.

Redna jesenska seja GO SVIZ

16.10.2018

Na sedežu sindikata je bila 16. oktobra izpeljana 26. redna seja GO, zadnja v tokratni sestavi pred bližajočim se novembrskim kongresom SVIZ.

Delovni čas učiteljev - dodatna pojasnila

15.10.2018

SVIZ in MIZŠ sta pripravila odgovore na najpogostejša vprašanja, ki zadevajo novo ureditev delovnega časa učiteljev.

SVIZ predal 16.000 evrov za pomoč dvojčkoma

15.10.2018

V zadnji akciji zbrali sredstva za zdravljenje sinov članice. Medsebojna solidarnost, kot so subvencije za izobraževanje, štipendije, Svizova čebelica, solidarnostna in finančna pomoč, tudi sicer v ospredju delovanja SVIZ.

V nov mandat tudi upokojeni članice in člani

15.10.2018

Sekcijo upokojenih članic in članov SVIZ bo v mandatnem obdobju 2018–2022 vodila Jožica Unetič ob pomoči osemčlanskega predsedstva.

Kje so učitelji plačani najbolje?

10.10.2018

Publikacija Evropske komisije in Eurydice prinaša pregled plač učiteljev in ravnateljev v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v 41 evropskih državah in regijah.

Volilni zbori v sekcijah SVIZ

04.10.2018

Na sedežu glavnega odbora sindikata so predstavnice in predstavniki Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ potrdili svoje vodstvo za mandatno obdobje 2018–2022.

SVIZ z ministrom Pikalom začrtal poti sodelovanja

03.10.2018

Na prvem srečanju med predstavniki SVIZ in MIZŠ o ključnih in perečih temah ter z dogovorom o partnerskem sodelovanju

Obvestila GO SVIZ (september 2018)

26.09.2018

Če Vlada Republike Slovenije ne bo pripravljena izpolniti naših stavkovnih zahtev, s katerimi so se stranke vladajoče koalicije pred volitvami sicer strinjale, bomo s stavko nadaljevali!

Novo vodstvo v kulturi

24.09.2018

V sklopu predvolilnih opravil pred novembrskim kongresom SVIZ smo izpeljali predzadnji volilni zbor sindikalnih konferenc.

"Pod streho" še en volilni zbor

20.09.2018

Sindikalni zaupnice in zaupniki izvolili vodstvo Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Na polovici volilnih zborov

17.09.2018

Predsednika ter članice in člane predsedstva za mandatno obdobje 2018–2022 dobila tudi Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti.

Naprej z aktivnostmi za zvišanje plač!

13.09.2018

Z izvolitvijo nove slovenske vlade je splošna stavka v vzgoji in izobraževanju odmrznjena. Glavni stavkovni odbor SVIZ je ponovno pridobil pooblastila (tudi) za vodenje stavke.

Šolski koledar 2018/2019

16.07.2018

Za lažje načrtovanje dela in aktivnosti smo v SVIZ tudi letos pripravili koledar za novo šolsko leto 2018/19.

Vseeno nam je.

07.06.2018

Trideset digitalnih razglednic opozarja na temno stran odnosa do arhitekturne dediščine v Sloveniji v evropskem letu kulturne dediščine 2018.

Svizova čebelica – blagajna vzajemne pomoči

09.01.2018

SVIZ svojim članicam in članom ponuja novo ugodnost!

Evropsko leto kulturne dediščine 2018

03.01.2018

Namen je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU.