07.07.2021

Obvestilo: delovni čas pisarne med poletnimi počitnicami

Vse člane OO SVIZ Podravja obveščamo, da bo naša pisarna zaprta od 19. 07. do vključno 20. 08. 2021, zaradi rednega letnega dopusta.

30.03.2020

Počitnice v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije

Razdelilnik terminov za naše člane OO SVIZ PODRAVJA.

01.03.2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Prav...

01.02.2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

22.07.2021

Šolski koledar 2021/22

Za lažje načrtovanje dela in aktivnosti smo v SVIZ pripravili koledar za prihajajoče šolsko leto 2021/22.

21.07.2021

Če je testiranje obvezno, ga mora delodajalec plačati!

Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je nejasna in prinaša več vprašanj, kot daje odgovorov.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

17.07.2021

Štipendije in subvencije SVIZ 2021/22

Objavljena sta razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe.

16.07.2021

Predvidene aktivnosti sindikatov za zdaj preložene

DZ preložil odločanje o sprejemu zakona o nac. demogr. skladu, zato so posledično odložene tudi predvidene sindikalne referendumske aktivnosti.

Odločanje o noveli ZOFVI

15.07.2021

Danes bodo poslanci glasovali o predlagani noveli ZOFVI v delu, ki ureja financiranje zasebnih šol. SVIZ se s predlagano spremembo ne strinja.

Skupaj nad izzive trga dela

15.07.2021

Študija, nastala v projektu o izzivih na trgu dela, kaže, kako bolje povezati študente pedagoških smeri z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, omogočiti večjo kakovost usposabljanja učiteljev ter hkrati obogatiti delovne razmere in prehod starejših zaposlenih v tretje življenjsko obdobje.

Pred jesenjo v popolni negotovosti in brez ukrepov

14.07.2021

Ministrica nadaljuje z ignoriranjem praktikov in sindikata tudi tokrat ni vključila v razprave in analize o pravkar končanem šolskem letu ter prav tako ne v načrtovanje prihajajočega šolskega leta.

PROTI plenjenju skupnega!

14.07.2021

Sindikalne centrale poslance pozivamo, naj glasujejo proti predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Če bo zakon potrjen, bomo začeli nemudoma zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

Sindikalne centrale opozarjajo na nesprejemljivost novele ZZVZZ

12.07.2021

Vlada je pripravila spremembe glede organov upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Sindikati predlogu nasprotujejo.

O pokojninskih pravicah

09.07.2021

Raziskave kažejo, da nas jih večina ne pozna. V času svoje delovne dobe zato nehote sprejemamo tudi odločitve, ki našim pokojninskim pravicam niso v prid.

e-Svizove novice

02.07.2021

O težavah, ki so se v okoliščinah epidemije covida-19 nakopičile v šolskem prostoru, ignoriranju socialnega dialoga, štipendijah in subvencijah, pobudi za razpis referenduma o Zakonu o nacionalnem demografskem skladu …

NE razgrajevanju socialnega partnerstva

30.06.2021

Pričakujemo poziv predsednika države Boruta Pahorja, naj se Vlada RS vrne k socialnemu dialogu ter pri oblikovanju ekonomskih in socialnih politik sodeluje s socialnimi partnerji, kot to izhaja iz pravil delovanja ESS.

MIZŠ ne rešuje prostorske problematike SŠOF

24.06.2021

Kljub številnim pozivom in opozorilom šola za jesenski začetek novega šolskega leta še nima zagotovljenih prostorov!

Šolski svetovalni delavci preobremenjeni in zaskrbljeni

24.06.2021

Društvo šolskih svetovalnih delavcev opozorilo na skrajno resnost položaja in svoja pričakovanja.

Vzgoja in izobraževanje v poplavi težav

23.06.2021

Zaradi neustreznega ovrednotenja pomena področja, prezirljivega odnosa šolske oblasti do praktikov in ignoriranja socialnega dialoga plačujejo šolstvo, zaposleni v njem ter v še največji meri otroci in mladi visoko ceno.

Generalni sekretar EKS ostro o stanju socialnega dialoga v Sloveniji

22.06.2021

Luca Visentini od predsednika slovenske vlade zahteva spoštovanje socialnih partnerjev in standardov socialnega dialoga.

Poziv k umiku bančne garancije za študente

22.06.2021

Internacionalizacije v izobraževalno–raziskovalnem procesu ne bi smeli zavirati z nepotrebnimi administrativnimi omejitvami in diskriminatornimi pogoji.

Prostorska problematika SŠOF – javni poziv ministrici k ukrepanju

18.06.2021

SVIZ poziva ministrico, naj za Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v najkrajšem času najde primerno rešitev.

Umetna inteligenca v izobraževanju

17.06.2021

Evropski sindikalni odbor za izobraževanje se strinja, da je uporaba umetne inteligence v šolskem prostoru visoko tvegana, in poudarja, da ne sme poseči v polje strokovne avtonomije učiteljev ter drugih pedagoških delavcev.

Priporočeni obseg pouka v obveznem izobraževanju

14.06.2021

Kakovost pouka in učenju namenjen čas pomembno vplivata na boljše dosežke ter uravnavata primanjkljaj na drugih področjih, kot sta zmožnost in pripravljenost učencev za učenje.

Obvestila GO SVIZ (junij 2021)

08.06.2021

Podpisan Dogovor o delni odpravi varčevalnih ukrepov, regresu, več kot 17 tisoč podpisov nezaupanja, dodatek za delo v rizičnih razmerah, napoveduje se referendum o demografskem skladu ...

Podpisani Dogovor, aneksi in KP

02.06.2021

Podpisan je dogovor o odpravi nekaterih varčevalnih ukrepov, zamiku izplačilnega dneva in regresu za letni dopust.

Bančna garancija za tuje študente

02.06.2021

Oteževanje možnosti za študij ter načrtno postavljanje ovir pred perspektivne mlade študente iz tujine, zapiranje prostora in onemogočenje pretoka idej bo na dolgi rok škodilo zgolj nam samim.

Naj bo po volji ljudi!

01.06.2021

Sindikalne centrale so s simbolično manifestacijo pred Državnim zborom podprle razpis posvetovalnega referenduma o nacionalnem demografskem skladu.

Množično na protestu tudi člani SVIZ

28.05.2021

ZA demokracijo, za vladavino prava, za socialno državo in socialni dialog

Dodatek za delo v rizičnih razmerah v VIZ

26.05.2021

Ugotovitve iz anketnega vprašalnika in nadaljnje aktivnosti SVIZ za zagotovitev izplačila dodatka skladno z 39. členom KPJS.

Ministrica med zaposlenimi nima podpore

21.05.2021

Poziv k odstopu prof. dr. Simone Kustec je podpisalo več kot 17 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Se je položaj žensk poslabšal?

19.05.2021

Raziskava Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Eurofound potrjuje, da je kriza covida-19 ženske močno prizadela in da so ob zaprtju vrtcev in šol prevzele veliko dodatnih obveznosti.

Sindikati evropske institucije opozorili na stanje socialnega (ne)dialoga pri nas

19.05.2021

Želijo si, da se socialnemu dialogu povrne ustrezna vloga.

Dovolj je ignorance

14.05.2021

Sindikalne centrale so se umaknile iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Za to so se odločile zaradi sistematičnega kršenja pravil o delovanju ESS s strani Vlade RS.

SVIZ poziva MIZŠ k zagotovitvi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah

10.05.2021

Sindikat želi takojšnjo zagotovitev izplačila ter tudi pojasnila ministrice o vzrokih za zamudo pri tem.

Odstop!

04.05.2021

SVIZ med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju začel akcijo zbiranja podpisov k pozivu za odstop ministrice za izobraževanje, znanost in šport.

Prioritetno tudi za kulturo

26.04.2021

SVIZ s pozivom predsedniku Vlade RS, naj se vsem zaposlenim v ustvarjalni in poustvarjalni umetnosti prioritetno zagotovi prostovoljno cepljenje proti covidu-19. Ob dopuščenih kulturnih prireditvah so ti na svojih delovnih mestih izpostavljeni povečani možnosti okužbe.

Delo v ne-varnih pogojih

23.04.2021

Ministra za kulturo pozvali, naj muzeje, galerije in knjižnice opozori, da gre pri izvajanju vodstev po razstavah, organiziranju muzejskih delavnic oziroma zagotavljanju drugih kulturnih storitev uporabnikom za delo, kjer so izpolnjeni elementi tveganja okužbe s covidom-19.

Zaprte šole za priseljene učence

22.04.2021

Pedagoški inštitut nadaljuje z raziskavo o pouku na daljavo za učence in učenke s priseljenskim ozadjem. Z aktualnim vprašalnikom želijo podrobneje raziskati, kako je pouk zanje potekal v času drugega zaprtja šol v obdobju jesen–zima 2020/21. Povabljeni k sodelovanju!

Poziv k ureditvi študentske problematike

16.04.2021

Celotna študentska skupnost skupaj z rektorji vseh treh javnih univerz, Visokošolskim sindikatom in SVIZ je na Vlado RS in ministrstvo za izobraževanje naslovila deset temeljnih zahtev.

O (samo)testiranju nujen dogovor s SVIZ

15.04.2021

Dokler ne bo jasno, kakšne so obveznosti in odgovornosti zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pri izvedbi testiranj učencev in dijakov, bo sindikat izvajanje tovrstnih nalog članstvu odsvetoval.

Izobraževanje za družbene spremembe

02.04.2021

Temeljni namen projekta ETUCE je ozaveščati sindikate in njihovo članstvo o pomembnosti izobraževanja o okoljski in podnebni problematiki ter o nujnosti vzpostavitve trajnostnega razvoja. V ožji projekti skupini s svojo članico tudi SVIZ.

SVIZ s podporo za spremembe normativov v svetovalni službi

31.03.2021

Izčrpani svetovalni delavke in delavci sporočajo, da je takojšnja sprememba normativov nujna.

O vlogi ter dolžnostih učiteljev in izobraževanja

24.03.2021

Dolžnost učiteljic in učiteljev je odzivati se ter zastopati glas razuma in kritičnega mišljenja.

Prepoznajmo nasilje!

11.01.2021

Ob šolanju na daljavo morajo biti pedagoški delavke in delavci še toliko bolj pazljivi na morebitne znake nasilja, da bi lahko žrtvam pravočasno pomagali in se ustrezno odzvali.

Šolski koledar 2020/2021

06.07.2020

Za lažje načrtovanje dela in aktivnosti smo v SVIZ tudi letos pripravili koledar za novo šolsko leto 2020/21.

Popust v Termah Snovik

10.09.2019

Odslej lahko članice in člani SVIZ koristite dogovorjene ugodnosti v Eko svetu termalnih užitkov – Termah Snovik.