Predstavitev Območnega Odbora SVIZ PODRAVJA

OO SVIZ Podravja
Sedež območnega odbora
Partizanska cesta 5, 2000 MARIBOR
tel.: 02/ 230 27 70 (vsak delovnik med 8.00 in 12.00 uro)
faks:  02/ 230 27 71
GSM:  051 654 383
e-pošta: oo.podravje@sviz.si

Območni odbor SVIZ Podravja je bil ustanovljen 17. maja 1990 v Mariboru. V njega so se tedaj vključili zaposleni iz skoraj vseh javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v Mariboru in njegovi okolici. Danes je OO SVIZ Podravja drugi največji območni odbor v Sloveniji, ki deluje v okviru organiziranosti SVIZ-a Slovenije. Imamo približno 4.600 članov, ki so zaposleni v vrtcih, osnovnih šolah, konservatoriju za glasbo, srednjih šolah, šolah s prilagojenim programom, višjih šolah, dijaških domovih, univerzah, raziskovalnih in znanstvenih zavodih ter kulturnih organizacijah (Slovensko narodno gledališče Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor...), skupaj 100 zavodih.

Vsak zavod v katerem je v sindikat vključeno zadostno število zaposlenih izvoli svojega sindikalnega zaupnika, ki je član zbora sindikalnih zaupnikov OO SVIZ Podravja. Sindikalni zaupniki iz iste dejavnosti so vključeni še v sindikalne konference območja. Tako deluje v okviru Območnega odbora SVIZ Podravja 5 sindikalnih konferenc: Sindikalna konferenca predšolske vzgoje (predsednica Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače), Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol, zavodov za izobraževanje odraslih in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (predsednica Davorka Pregl, OŠ Slave Klavore), Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov (predsednik mag. Boris Radosavljevič, III. gimnazija), Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti (predsednik dr. Danilo Korže, UM FERI) in Sindikalna konferenca kulturnih organizacij (predsednica Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor). Predsedniki sindikalnih konferenc so člani predsedstva, ki je najvišji organ območnega odbora. Predsedstvu predseduje predsednik OO SVIZ Podravja mag. Boris Radosavljevič, ki je bil izvoljen s strani vseh sindikalnih zaupnikov območja. V okviru območja deluje tudi Nadzorni odbor OO SVIZ Podravja, katerega člani so: predsednica dr. Tina Tomažič, UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, članica Zvonka Pilinger, Vrtec pri OŠ Duplek, član Jože Velec, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor.

Leta 2005 smo se preselili v svojo pisarno, ki jo imamo na Partizanski ulici 5 v Mariboru. V pisarni delajo tajnica Jasna Sorko, strokovna sodelavka za pravne zadeve mag. Tadeja Kremzer Jenčič, univ. dipl. prav., ter predsednik mag. Boris Radosavljevič. V pisarni potekajo različni sestanki (seje predsedstva, seje sindikalnih konferenc...), razgovori s člani, sindikalnimi zaupniki in razna druga srečanja, v kolikor so v manjši zasedbi.

Članom nudimo vse pravice in ugodnosti, ki jim jih daje Statut SVIZ Slovenije ter drugi akti SVIZ-a. Še posebej se v zadnjem času obračajo člani na nas glede nudenja pravne pomoči ter solidarnostne pomoči.

V organih upravljanja na državni ravni delujejo s strani OO SVIZ Podravja: Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače (članica GO-ja in članica predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje), Davorka Pregl, OŠ Slave Klavore (članica GO-ja in članica predsedstva Sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih), Simona Bergauer, OŠ Gustava Šiliha (članica predsedstva Sindikalne konference OŠ in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami), mag. Boris Radosavljevič, III. gimnazija (član GO-ja in član predsedstva Sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov), doc. dr. Danilo Korže, FERI (član GO-ja in član predsedstva Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti), Stanko Vorih, Izobraževalni center Piramida Maribor (namestnik Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe), Marinka Jurič, upokojena članica (članica predsedstva Sekcije upokojenih članov SVIZ  Slovenije).