OO Podravje, 01. 03. 2018

Obvestilo glede predlogov (vlog) za solidarnostne pomoči

V zadnjem času smo dobili veliko predlogov (vlog) za solidarnostno pomoč ob smrti očeta ali matere člana, zato vas bi radi opozorili na določbe Pravilnika o solidarnostnih in finančnih pomočeh.

Obvestilo.