OO Podravje, 01. 02. 2018

Obvestilo: Potni stroški

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov.

Predsedstvo OO SVIZ Podravja je sprejelo sklep, da v primeru organiziranega prevoza ni povračila potnih stroškov. Če ni organiziranega prevoza, za udeležbo na sindikalnih aktivnostih, se povrnejo stroški prevoza v višini stroškov prevoza z javnim prevozom, od kraja prebivališča vabljenega do kraja sindikalne aktivnosti.

V izjemnih primerih in po predhodnem dogovoru s predsednikom območja, se povrne kilometrina, in sicer:

  1. če se na sindikalno aktivnost pripeljeta dva vabljena z enim avtomobilom, se vozniku prizna kilometrina v višini 15 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, od kraja prebivališča voznika.
  2. v primeru, da  se na sindikalno aktivnost pripeljejo trije vabljeni z avtomobilom, se vozniku prizna kilometrina v višini 22,5 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, od kraja prebivališča voznika.
  3. v primeru, da se na sindikalno aktivnost pripeljejo štirje ali več vabljenih z avtomobilom, se vozniku prizna kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, od kraja prebivališča voznika.

 

Vabljenemu, ki se pripelje na sestanek z avtomobilom drugega vabljenega (voznika), ne pripada povračilo potnih stroškov. Vozniku ob predložitvi ustreznih dokazil pripada tudi povračilo parkirnine.