Predsedstvo OO

Jolanda Borovnik, predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje, Vrtec pri OŠ Rače

Davorka Pregl, predsednica sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol, zavodov za izobraževanje odraslih in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, OŠ Slave Klavore

mag. Boris Radosavljevič, predsednik sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov, III. gimnazija

dr. Danilo Korže, predsednik sindikalne konference visokega šolstva in znanosti, UM FERI

Irena Porekar Kacafura, predsednica sindikalne konference kulturnih organizacij, Pokrajinski muzej Maribor