Predsedstvo OO

Jolanda Borovnik, predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje, Vrtec pri OŠ Rače

Petra Kozar Bežan, predsednica sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol, zavodov za izobraževanje odraslih in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, OŠ Martina Konšaka

Stanko Vorih, predsednik sindikalne konference srednjih, višjih šol in dijaških domov, IC Piramida

dr. Danilo Korže, predsednik sindikalne konference visokega šolstva in znanosti, UM FERI

Irena Porekar Kacafura, predsednica sindikalne konference kulturnih organizacij, Pokrajinski muzej Maribor