Sindikalni zaupniki

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE PREDŠOLSKE VZGOJE S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  VRTCI SINDIKALNI ZAUPNIK
1. VRTEC BORISA PEČETA Rafolt Jelka
2. VRTEC IVANA GLINŠKA Vrtarič Jasna
3. VRTEC JADVIGE GOLEŽ Ravter Zager Doroteja
4. VRTEC JOŽICE FLANDER Dajčman Karmen
5. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Hebar Maja
6. VRTEC POBREŽJE Roškarič Maja
7. VRTEC pri OŠ DUPLEK Horvat Nataša
8. VRTEC pri OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE Škof Martina
9. VRTEC pri OŠ MIKLAVŽ Rodeš Ksenija
10. VRTEC pri OŠ RAČE Borovnik Jolanda
11. VRTEC STUDENCI Sagadin Andreja
12. VRTEC TEZNO Vajsbaher Jernej
13. VRTEC pri OŠ KUNGOTA Kocbek Mateja
14. VRTEC PRI OŠ DUŠANA FLISA HOČE Gajer Anita
15. VRTEC PRI OŠ FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA Megovec Nika

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE OSNOVNIH IN GLASBENIH ŠOL, ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN ZAVODOV ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  OSNOVNE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIK
1. OŠ ANGELA BESEDNJAKA Ćosić Dalija
2. OŠ BOJANA ILICHA Šenet Marjan
3. OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO Napast Klara
4. OŠ BRATOV POLANČIČEV Steinbacher Nina
5. OŠ DRAGA KOBALA Miha Ribič
6. OŠ DUPLEK Mohar Krajnc Nina 
7. OŠ FRAM Kodrič Marina
8. OŠ FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA Kaube Anita
9. OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA Jeseničnik Dušica
10. OŠ FRANCETA PREŠERNA Juder Andrej
11. CENTER GUSTAVA ŠILIHA Bergauer Simona
12. OŠ DUŠANA FLISA HOČE Pitamic Jasna
13. OŠ JAKOBSKI DOL Peran Irma
14. OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE Jug Aljaž
15. OŠ JANKA PADEŽNIKA Lebar Kac Petra
16. OŠ JARENINA Hebar Loreta
17. OŠ KAMNICA Raičevič Dragan
18. OŠ KORENA Cvetko Mihaela
19. OŠ KUNGOTA Novak Mulej Nataša
20. OŠ LEONA ŠTUKLJA Muršec Danijela
21. OŠ LOVRENC NA POHORJU Krivc Petra
22. OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA Kuhar Alenka
23. OŠ MAKSA DURJAVE Patafta Vesna
24. OŠ MALEČNIK Simonič Mateja
25. OŠ MARTINA KONŠAKA Kozar Bežan Petra
26. OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Bačnik Matija
27. OŠ PESNICA Matišić Mateja
28. OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA Kraus Matjaž
29. OŠ RAČE Gomaz Tamara
30. OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ Kotnik Aleš
31. OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ Maher Polona
32. OŠ SELNICA OB DRAVI Auguštin Mojca
33. OŠ SLADKI VRH Jesenek Vanja
34. OŠ SLAVE KLAVORE Ošlovnik Verdnik Silvija
35. OŠ STARŠE Kustec Natalija
36. OŠ TABOR I Cotič Marija
37. OŠ TONETA ČUFARJA Ajdič Mateja
38. CENTER ZA SLUH IN GOVOR Gorenjak Tanja
39. KONSERVATORIJ ZA GLASBO in BALET Vogrinec Darja
40. SVETOVALNI CENTER Potočnik Mojca

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  SREDNJA ŠOLA SINDIKALNI ZAUPNIK
1. BIOTEHNIŠKA ŠOLA Pukšičn Nataša
2. PRVA GIMNAZIJA MARIBOR Kancler Aljoša
3. II. GIMNAZIJA Krajnc Simona
4. III. GIMNAZIJA Lovrenčič Joži
5. GIMNAZIJA in SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA Podlesnik Klavdija
6. IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA Vorih Stanko
7. LESARSKA ŠOLA Vovk Renato
8. SREDJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO in TURIZEM Pekušek Cvikl Valerija
9. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA Urlep Maja
10. SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Weinzerl Rudolf
11. SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR Hrženjak-Horvat Nataša
12. PROMETNA ŠOLA MARIBOR Hartman Jožef
13. SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE  
14. SREDNJA ŠOLA ZA TRŽENJE IN DIZAJN MARIBOR Pleteršek Staklenac Petra
15. SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA Valh Kukovič Nataša
16. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER Fras Julija
17. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR Bučar Nataša
18. DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR Jančar Vesna
19. DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR Bulut Dejan
20. MLADINSKI DOM MARIBOR Augustinovič Drago

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  INŠTITUT-UNIVERZA SINDIKALNI ZAUPNIK
1. UM EKONOMSKA-POSLOVNA FAKULTETA dr. Završnik Bruno
2. UM FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO dr. Korže Danilo
3. UM FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO dr. Kuhta Milan
4. UM FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO dr. Fuchs Godec Regina
5. UM FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Loparič Hercog Cecilija
6. UM FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Mlakar Mitja
7. UM FILOZOFSKA FAKULTETA dr. Krašna Marjan
8. UM PEDAGOŠKA FAKULTETA Gorenjak Nina
9. UM PRAVNA FAKULTETA Livić Rebeka
10. UM REKTORAT  
11. UM FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE Štefok Danica
12. UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR Korez Bernarda
13. UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR Kurnik Zupančič Sandra

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE KULTURNIH ORGANIZACIJ S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  KULTURNI ZAVOD SINDIKALNI ZAUPNIK
1. MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR Dokl Uroš
2. POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR Lešnik Sabina
3. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Porekar Kacafura Irena
4. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Svenšek Renato
5. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA MARIBOR Vešligaj Suzana