Sindikalni zaupniki

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE PREDŠOLSKE VZGOJE S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  VRTCI SINDIKALNI ZAUPNIK
1. VRTEC BORISA PEČETA Rafolt Jelka
2. VRTEC IVANA GLINŠKA Vrtarič Jasna
3. VRTEC JADVIGE GOLEŽ Vrentuša Mihaela
4. VRTEC JOŽICE FLANDER Ducman Tatjana
5. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Valano Tjaša
6. VRTEC POBREŽJE Neuvirt Zdenka
7. VRTEC pri OŠ DUPLEK Horvat Nataša
8. VRTEC pri OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE Škof Martina
9. VRTEC pri OŠ MIKLAVŽ Rodeš Ksenija
10. VRTEC pri OŠ RAČE Borovnik Jolanda
11. VRTEC STUDENCI Sagadin Andreja
12. VRTEC TEZNO Vajsbaher Jernej
13. VRTEC pri OŠ KUNGOTA Gutman Duška

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE OSNOVNIH IN GLASBENIH ŠOL, ZAVODOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN ZAVODOV ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  OSNOVNE ŠOLE SINDIKALNI ZAUPNIK
1. OŠ ANGELA BESEDNJAKA Novak Dobaj Mateja
2. OŠ BOJANA ILICHA Šenet Marjan
3. OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO Napast Klara
4. OŠ BRATOV POLANČIČEV Steinbacher Nina
5. OŠ DRAGA KOBALA Miha Ribič
6. OŠ DUPLEK Šket Darja
7. OŠ FRAM Sagadin Marina
8. OŠ FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA Kaube Anita
9. OŠ FRANCA ROZMANA-STANETA Junker Nataša
10. OŠ FRANCETA PREŠERNA Juder Andrej
11. OŠ GUSTAVA ŠILIHA Bergauer Simona
12. OŠ DUŠANA FLISA HOČE Pitamic Jasna
13. OŠ JAKOBSKI DOL Peran Irmgard
14. OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE Berglez Nevenka
15. OŠ JANKA PADEŽNIKA Zimšek Janja
16. OŠ JARENINA Hebar Loreta
17. OŠ KAMNICA Raičevič Dragan
18. OŠ KORENA Cvetko Mihaela
19. OŠ KUNGOTA Pahor Erika
20. OŠ LEONA ŠTUKLJA Cotič Borut
21. OŠ LOVRENC NA POHORJU Poglajen Goran
22. OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA Godec Minka
23. OŠ MAKSA DURJAVE Mihajlović Albert
24. OŠ MALEČNIK Kaukler Iris
25. OŠ MARTINA KONŠAKA Forjan Iris
26. OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Vinter Lidija
27. OŠ PESNICA Kolarič Dušanka
28. OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA Carmona Natalija
29. OŠ RAČE Šterbal Boštjan
30. OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ Kotnik Aleš
31. OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ Maher Polona
32. OŠ SELNICA OB DRAVI Šober Marinka
33. OŠ SLADKI VRH Grubelnik Lidija
34. OŠ SLAVE KLAVORE Pregl Davorka
35. OŠ STARŠE Kustec Natalija
36. OŠ TABOR I Cotič Marija
37. OŠ TONETA ČUFARJA Ajdič Mateja
38. CENTER ZA SLUH IN GOVOR Gorenjak Tanja
39. KONSERVATORIJ ZA GLASBO in BALET Zorko Darja
40. SVETOVALNI CENTER Babič Miran
41. DOM ANTONA SKALE Ekart Misleta Natalija

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  SREDNJA ŠOLA SINDIKALNI ZAUPNIK
1. BIOTEHNIŠKA ŠOLA Jakopin Drago
2. PRVA GIMNAZIJA MARIBOR Kancler Aljoša
3. II. GIMNAZIJA Krajnc Simona
4. III. GIMNAZIJA Radosavljevič Boris
5. GIMNAZIJA in SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA Podlesnik Klavdija
6. IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA Vorih Stanko
7. LESARSKA ŠOLA Vovk Renato
8. SREDJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO in TURIZEM Pekušek Cvikl Valerija
9. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA Berlič Ferlinc Margit
10. SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR Čurin Aljaž
11. SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR Hrženjak-Horvat Nataša
12. PROMETNA ŠOLA MARIBOR Kajzer Vanja
13. SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE Paska Dejan
14. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA Vratanar Bogdana
15. SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA Valh Kukovič Nataša
16. TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER Fras Julija
17. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR Alič Andreja
18. DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR Ferk Robert
19. DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR Prajnc Vlasta
20. DIJAŠKI DOM MARIBOR Šantl Mihaljčič Lučka
21. MLADINSKI DOM MARIBOR Augustinovič Drago

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE KULTURNIH ORGANIZACIJ S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  KULTURNI ZAVOD SINDIKALNI ZAUPNIK
1. MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR Tripkovič Simona
2. POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR Lešnik Sabina
3. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Porekar Kacafura Irena
4. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Svenšek Renato
5. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA MARIBOR Vešligaj Suzana

SEZNAM ZAVODOV KONFERENCE VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI S SINDIKALNIMI ZAUPNIKI

  INŠTITUT-UNIVERZA SINDIKALNI ZAUPNIK
1. UM EKONOMSKA-POSLOVNA FAKULTETA Dreu Nataša
2. UM EKONOMSKA-POSLOVNA FAKULTETA dr. Završnik Bruno
3. UM FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO dr. Korže Danilo
4. UM FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO dr. Kuhta Milan
5. UM FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO Zlatolas Damijana
6. UM FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO dr. Fuchs Godec Regina
7. UM FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Loparič Hercog Cecilija
8. UM FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Mlakar Mitja
9. UM FILOZOFSKA FAKULTETA dr. Krašna Marjan
10. UM PEDAGOŠKA FAKULTETA Krivograd Jelena
11. UM PRAVNA FAKULTETA Livić Rebeka
12. UM REKTORAT -
13. UM FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE Štefok Danica